Praktijk voor dieptepsychologie

Word wie je bent

'Wie geboren wil worden, moet een wereld vernietigen'

Voor meer informatie, zie menu rechtsboven.

Wezenlijke vervulling is het resultaat van authenticiteit – het volledig jezelf kunnen zijn in elk gebied van je leven. Door het Zelf – de ware identiteit – tot expressie te brengen, ervaren we een diepere zin en betekenis in ons leven. Dit is de kerngedachte van de psychologie van C.G. Jung, ook ‘analytische psychologie’ of ‘Jungiaanse psychologie’ genoemd. Jung hanteerde een dieptepsychologische visie op de mens, waarbij hij samen met andere pioniers als Sigmund Freud (psychoanalyse) en Roberto Assagioli (psychosynthese) de diepere, onbewuste lagen van de psyche in kaart heeft gebracht. De verschillende psychologische, maar ook spiritueel-mystieke stromingen die in de diepte van de psyche werken, worden samengevat onder de term ‘dieptepsychologie’.

Doordat de dieptepsychologische benadering direct op de diepere, onbewuste lagen van de psyche inwerkt, is zij zeer effectief. Traditionele psychologie, die cognitief en gedragsmatig te werk gaat, richt haar aandacht eenzijdig op het bewustzijn. Dieptepsychologie daarentegen, beschouwt psychische klachten en levensproblemen als manifestaties van dieper gelegen, on(der)bewuste conflicten in de psyche. Door de aandacht te richten op de onbewuste oorzaak van levensproblemen, wordt het zelfhelend vermogen van de psyche aangesproken.

Zo kan ieder mens worden wie hij of zij in wezen is.

Ik houd op twee plaatsen praktijk: in Antwerpen en Leende, nabij Eindhoven.

Sessions Jungian therapy are also possible in English and through Skype.