Praktijk voor dieptepsychologie

Introductie

'Word wie je bent'

Sessions Jungian therapy and psychoanalysis are possible in English.
Click on the menu in the top right corner for more information.

Wezenlijke vervulling is het resultaat van authenticiteit – het volledig jezelf kunnen zijn in elk gebied van je leven. Door ons ware zelf tot expressie te brengen, ervaren we een diepere zin en betekenis in ons leven. Dit is de kerngedachte van de psychologie van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.

Jung hanteerde een dieptepsychologische visie op de mens, waarbij hij samen met andere pioniers als Sigmund Freud, Roberto Assagioli en Rudolf Steiner de diepere, onbewuste lagen van de psyche in kaart heeft gebracht. Jung noemde het onbewuste van de mens de ‘schaduw’, waarin verdrongen ervaringen en nooit bewust gemaakte inhouden liggen opgeslagen. Dit kunnen zowel negatieve ervaringen (trauma’s) zijn, als positieve inhouden, zoals onontgonnen talenten en menselijk potentieel. Door het onbewuste bewust te maken ontstaat psychische groei, waardoor onze persoonlijkheid en ons bewustzijn verruimen en we vanuit diepere, meer essentiële lagen in onszelf gaan leven.

In mijn praktijk breng ik verschillende, maar altijd beproefde en academisch onderbouwde therapeutische visies en methoden bijeen. Alle vormen van dieptepsychologie delen met elkaar het principe dat heling het natuurlijke resultaat is van het bewust maken van het onbewuste. Hierin onderscheidt dieptepsychologie zich van de eenzijdig, op bewustzijn gerichte benaderingen van cognitieve en gedragsmatige psychologie.

Als Jungiaans analystisch therapeut of dieptepsycholoog MSc ben ik lid van diverse beroepsverenigingen, welke een waarborg vormen voor mijn professionaliteit en kwaliteit.

Jungiaanse analytische therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in het aanvullend pakket (gedeeltelijk) vergoed.

Voor meer informatie, klik op het menu rechtsboven.

 

Locaties: Maastricht & Heerlen

Contact: info@sandervideler.com