Loopbaanadvies

'Pave your way to follow your bliss.'

Joseph Campbell

Dieptepsychologie biedt een uitstekend kader voor bewustwording van diepere, vaak nog onbewuste drijfveren en (verborgen) talenten. Ik werd niet met standaardtesten en vragenlijsten die nauwelijks de diepte van de individuele psyche kunnen ontbloten. Wel maak ik gebruik van de methode van ‘archetypal profiling’. Deze brengt onbewuste (gedissocieerde) en onderbewuste (onderdrukte) persoonlijke drijfveren en sturingsmechanismen in kaart, waardoor er een wezenlijk zicht ontstaat op de constellatie van je psyche. Het geheel aan individuele patronen kan gelezen worden als een ‘landkaart’ van de persoonlijkheid en haar unieke bezieling. Deze wordt tijdens het gesprek samengevat in ‘archetypen’.

De term ‘archetype’ vindt zijn oorsprong in het Oudgrieks en is een samenstelling van ‘arche’ dat ‘origineel’ betekent en ‘type’ of ‘patroon’. Het gaat dus om ‘originele patronen’ die de individuele psyche kenmerken, maar die tevens een universeel karakter hebben. In verhalen als mythen worden archetypen vaak uitvergroot en kom je deze tegen in de persoon van de Held, Ontdekker, Leider, Wijze, Rebel etc.

In mijn benadering kijk ik op twee lagen. In de diepte van je onbewuste breng ik de daar aanwezige archetypische ‘energieën’ in kaart. Dit is een zorgvuldige en fijnzinnige procedure die niet geheel in woorden is te vatten. Vergelijk het met een chirurg die heel exact zijn werk doet en op wie je vertrouwt, zonder dat je precies weet wat hij doet. Een deel van zijn kennis is immers moeilijk over te brengen aan een buitenstaander. Toch, op een tweede laag ga ik met je in gesprek over de archetypische aansturingen, welke in concrete beelden en bewoordingen worden weergegeven. Aan de hand hiervan leer je jezelf beter kennen en kunnen je gefundeerde keuzes maken die geïnformeerd zijn vanuit diepere, voorheen onbewuste lagen.

In loopbaanadvisering volg ik één devies, welke ook ik altijd voor ogen heb gehouden. Dit is de spreuk bovenaan deze pagina, afkomstig van de mythologist Joseph Campbell: ‘Pave your way to follow your bliss.’

Alleen een loopbaan die vanuit hart en ziel is ingegeven heeft toekomst. Daarbij geldt dat wezenlijke talenten altijd in lijn zijn met wat je het liefste doet. Je kunt het dus vanuit twee kanten benaderen. Het ontginnen van een talent, zal altijd wijzen op een passie. Evenals dat het blootleggen van een passie altijd in de richting van een, al dan niet bekend, talent zal wijzen. ‘Archetypal profiling’ brengt beide – talent en passie – aan de oppervlakte.

Mijn werkwijze in loopbaanadvies volgt die van de therapie. Hoewel loopbaanadvies niet gericht is op therapeutische interventies, komt het wel vaak voor dat juist psychische blokkades ervoor zorgen dat je nog niet de loopbaan hebt gevolgd die wezenlijk bij je past. Je bent uiteraard vrij in je keuze of je wel of niet wil werken aan het deblokkeren van psychische knelpunten. In het algemeen vergt een advies minimaal drie of vier gesprekken van 1,5 uur. Hierna wordt bepaald of verdere gesprekken noodzakelijk of wenselijk zijn.