Praktijk voor dieptepsychologie

Praktische informatie

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten (JVATN; registratienr. 12006) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ; licentienr. 105008R). Lidmaatschap van beroepsverenigingen houdt in dat ik onderworpen ben aan gecontroleerde kwaliteitseisen en ethische codes.

Tarief & overige gegevens

  • Een sessie van een uur kost 80 euro – na afloop contant te betalen.
  • Vaak zijn sessies langer dan een uur noodzakelijk. Voor sessies van 1,5 uur vraag ik in principe 100 euro. Je geeft zelf aan of je dit kunt betalen, afhankelijk van je financiële draagkracht. Als je minder wil betalen, dan mag je naar eigen inzicht bepalen wat je voor extra tijd wil/kan vergoeden.
  • Jungiaanse analytische therapie wordt door veel zorgverzekeraars binnen het aanvullend pakket (gedeeltelijk) vergoed. Je kunt dit navragen aan de hand van een van de volgende codes: AGB-code: 90-55323 (praktijk); 90-046704 (zorgverlener); ELV code: 90-24300.
  • Voor sessies betaald door werkgevers geldt een zakelijk tarief.
  • Bankrekening: NL13 INGB 0005 2943 37, t.a.v. S. Videler (BIC: INGBNL2A).
  • Bij annuleren binnen 24 uur voor afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Afspraak

Voor het maken van een afspraak in Maastricht of Heerlen, neem tijdens kantooruren contact op met Sander Videler:

  • tel: 06 – 2167 9610
  • email: info@sandervideler.com
  • Maastricht: Sint Annalaan 60, 6217 KC
  • Heerlen: Willemstraat 91, 6412 AP

 

Online counseling is mogelijk via Skype (sander.videler76).

Jungiaanse analytische therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in het aanvullend pakket vergoed.

Mensen met een ontoereikend inkomen, maar die toch graag begeleiding ontvangen, kunnen contact met mij opnemen om de mogelijkheid van een gereduceerd tarief te bespreken.