Praktijk voor dieptepsychologie

Praktische informatie

Beroepsverenigingen

  • Ik ben lid van de Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten (JVATN; registratienr. 12006) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ; licentienr. 105008R).
  • Lidmaatschap van beroepsverenigingen houdt in dat ik onderworpen ben aan gecontroleerde kwaliteitseisen en ethische codes.
  • Jungiaanse analytische therapie wordt door veel zorgverzekeraars binnen het aanvullend pakket vergoed. Je kunt dit navragen aan de hand van een van de volgende codes: AGB-code: 90-55323 (praktijk); 90-046704 (zorgverlener); ELV code: 90-24300.

Afspraak

Voor het maken van een afspraak in Maastricht of Heerlen, neem contact op met Sander Videler:

  • tel: 06 – 2167 9610
  • email: info@sandervideler.com
  • Maastricht: Elisabeth Strouvenlaan 51A, 6214 AX
  • Heerlen: Willemstraat 91, 6412 AP

 

Online counseling is mogelijk via Skype (sander.videler76).

Bij annuleren binnen 24 uur voor afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Voor informatie over tarieven, neem contact met mij op. Ik hanteer hierbij het principe ‘betaling naar draagkracht’.