Praktijk voor dieptepsychologie

Praktische informatie

'Wie naar buiten kijkt droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt.'

'Demian', Hermann Hesse

Frequentie van de sessies

In het begin van de therapie zijn wekelijkse sessies van een uur aan te bevelen. Naarmate de therapie vordert, kan in een lagere frequentie gewerkt worden.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland (JVATN; registratienr. 12006) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ; licentienr. 105008R). Lidmaatschap van beroepsverenigingen houdt mede in dat ik onderworpen ben aan gecontroleerde kwaliteitseisen en ethische codes (tuchtrecht).

Tarief & overige gegevens

  • Sessies duren 1 à 1,5 uur en dienen na afloop contant betaald te worden.
  • Een sessie van een uur kost €80. Extra tijd wordt afhankelijk van de duur en de individuele financiële draagkracht in rekening gebracht. Over een gereduceerd tarief zijn afspraken mogelijk (zie hieronder).
  • Voor begeleiding betaald door werkgever geldt een zakelijk tarief.
  • Jungiaanse analytische therapie wordt door veel zorgverzekeraars binnen het aanvullend pakket (gedeeltelijk) vergoed. U kunt deze mogelijkheid bij uw verzekeraar nagaan met behulp van mijn AGB-code.
  • Online counseling is mogelijk via Skype (sander.videler76).
  • Bankrekening: NL13 INGB 0005 2943 37, t.a.v. S. Videler (BIC: INGBNL2A).
  • AGB-code: 90-55323 (praktijk); 90-046704 (zorgverlener); ELV code: 90-24300.
  • Bij annuleren binnen 24 uur voor afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Afspraak

Voor het maken van een afspraak, neem contact op met Sander Videler:

Tel: (+31) 06 – 2167 9610
Email: info@sandervideler.com

Locatie: Maastricht 

Begeleidingen per Skype zijn mogelijk.

Studenten en andere mensen met onvoldoende financiële middelen, maar die toch graag begeleiding ontvangen, kunnen contact met mij opnemen om de mogelijkheid hiertoe te bespreken.