Praktijk voor dieptepsychologie

Werkwijze

'Alleen met het hart kun je goed zien.'

'De kleine prins', Antoine de Saint-Exupéry

Instrumenten dieptepsychologie

Tijdens de therapie maak ik gebruik van onder andere de volgende therapeutische technieken:

  • Actieve imaginatie
  • Droomanalyse
  • Creatieve therapie (tekeningen, collages)
  • Hypno- en regressietherapie
  • Voice dialogue
  • Autolysis
  • Archetypal profiling
  • Biografisch werken

Alle technieken hebben als doel de onbewuste oorzaken of factoren van levensproblemen in kaart te brengen. Door analyse van hetgeen zich aandient vanuit het onbewuste, wordt zicht verkregen op de persoonlijke thema’s die achter de vragen, conflicten en klachten liggen. Nadat deze dieper liggende oorzaken in kaart gebracht en bewust gemaakt zijn, wordt gewerkt aan de integratie van de nieuw ontdekte inzichten en belevenissen in de dagelijkse praktijk. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van cognitieve en gedragsmatige technieken die het ik-besef en de ik-sterkte bekrachtigen.

Proces

Om door te dringen tot de diepe(re) lagen van het onbewuste is tijd nodig. Je bepaalt echter zelf hoe ver en diep je wil gaan en dus hoe lang een traject duurt. Idealiter vinden sessies van 1 tot 1,5 uur op wekelijkse basis plaats, maar ook hierin beslis je zelf wat haalbaar is voor je. Een frequentie van eens in de 2 à 3 weken is wel belangrijk.

Vertrouwen in het proces en in mij als therapeut en als persoon is natuurlijk heel belangrijk. Ik ben verantwoordelijk voor de door mij geboden deskundigheid en doe er in mijn leven alles aan om hierin voortdurend bij te leren. Ik beschik over decennia aan ervaring met en kennis van therapie en dieptepsychologie.

Misschien nog belangrijker is mijn betrokkenheid. Uit eigen verleden ervaring weet ik wat diep en langdurig lijden aan geestelijke problemen inhoudt. Ik weet ook uit ervaring dat er vaak geen simpele oplossingen of trucjes in de vorm van therapeutische technieken bestaan. Hoewel ik over een heel diverse vaardigheden en therapeutische technieken beschik, is het slagen van een individueel ontwikkelingsproces vooral afhankelijk van mijn betrokkenheid en vermogen om me diepgaand in jouw psyche in te leven. Hierin is één kwaliteit essentieel: je moet als therapeut en mens over een ontwaakt hart beschikken. Hartskwaliteiten als empathie en compassie zijn weliswaar niet voldoende voor heling. Maar in combinatie met deskundigheid, fijnzinnig en diepzinnig inzicht en rijke ervaring kunnen ze wel het verschil maken.

Omdat ik een particuliere praktijk voer ben ik niet gebonden aan verstikkende behandelprotocollen die nauwelijks recht doen aan de individuele hulpvraag. Ook heb ik geen lange wachtlijst. Wel vraagt deze vorm van therapie een financiële investering. Als complementair behandelaar die vanuit dieptepsychologie en geesteswetenschappen werkt wordt mijn zorg niet vergoed vanuit het basispakket (wél vaak binnen het aanvullend pakket).

Om deze therapievorm voor iedereen toegankelijk te maken, ga ik als volgt te werk.

Door een gangbaar tarief te voeren bied ik een hoge kwaliteit tegen een heel schappelijke prijs (75 euro per uur). Mensen met een (boven)modaal inkomen vergoeden de volledige duur van een sessie, welke tussen één en anderhalf uur bedraagt. Voor mensen met een benedenmodaal inkomen bied ik mijn therapie tegen een zo laag mogelijke prijs aan. In overleg wordt bepaald wat zij financieel kunnen bijdragen. Door dit principe van evenredigheid toe te passen probeer ik te borgen dat deze vorm van psychisch-geestelijke begeleiding voor ieder die dat wil beschikbaar is.