Praktijk voor dieptepsychologie

Werkwijze

'Er is geen andere werkelijkheid dan deze die wij in ons hebben.'

'Demian', Hermann Hesse

Integrale aanpak

In de therapie integreer ik inzichten en technieken uit (heel) diverse dieptepsychologische stromingen:

 • Analytische psychologie (C.G. Jung)
 • Psychoanalyse (Sigmund Freud)
 • Psychosynthese (Roberto Assagioli)
 • Logotherapie (Viktor Frankl)
 • Humanistische psychologie (Abraham Maslow)
 • Archetypal psychology (James Hillman)
 • Integrale psychologie (Ken Wilber)
 • Padwerk (Eva Pierrakos)
 • Gestaltpsychology
 • Systeemtherapie
 • Transpersoonlijke psychologie (o.a. boeddhistische psychologie)

Methoden & technieken

Om door te dringen tot de diepste onbewuste gebieden van de psyche, werk ik onder andere met de volgende therapeutische technieken:

 • Actieve imaginatie (visualisatie)
 • Droomanalyse
 • Creatieve therapie (tekeningen, collages)
 • Hypnotherapie
 • Voice dialogue
 • Archetypal profiling
 • Biografisch werken
 • Lichaamswerk
 • Meditatie

Alle technieken hebben als doel de onbewuste oorzaken of factoren van levensproblemen in kaart te brengen. Door analyse van hetgeen zich aandient vanuit het onbewuste, wordt zicht verkregen op het persoonlijk thema dat achter de vragen, conflicten en concrete klachten ligt. Nadat de dieper liggende oorzaken in kaart gebracht en bewust gemaakt zijn, wordt gewerkt aan de integratie van de nieuw ontdekte inzichten en belevenissen in de dagelijkse praktijk. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van cognitieve en gedragsmatige technieken die het ik-besef en de ik-sterkte bekrachtigen.

Integratie van lichaam en geest

Nog nooit heeft het verstand zó aan het roer gestaan. Sinds Descartes met zijn stelling ‘cogito ergo sum’ (‘ik denk, dus ik ben’) lichaam en geest van elkaar heeft gescheiden, leven veel mensen voornamelijk in hun hoofd (met technologie als onze cerebrale extensie). Om de scheiding tussen lichaam en geest op te heffen, zijn lichaamsgerichte therapievormen van essentieel belang. Hiervoor werk ik in begeleidingen samen met lichaamsgerichte therapeuten.

Op elk niveau zijn andere lichaamsgerichte therapievormen gechikt, waarbij:

 • Bio-energetica van Alexander Lowen geschikt is voor de heling van de persoonlijkheid via het lichaam.
 • Core-energetica van John Pierrakos geschikt is voor de heling van de ziel via het (energetisch) lichaam.
 • Vormen van yoga en meditatie geschikt zijn voor de bewustwording van de werking van de geest in het lichaam.