De weg naar je ware zelf

Boeken

Leef! is een ontwikkelingsroman en het verhaal van een leven vanuit ego. Het is een inhoudelijke vertelling waarin inzichten uit de Jungiaanse psychologie, gnosis en andere spirituele tradities met elkaar worden verweven.

 

Dit boek wil de lezer de weg naar het hart wijzen met een beroep op een gnostische interpretatie van de grote godsdiensten en Jungiaanse psychologie. Het boek biedt een goed en leesbaar overzicht voor wie geïnteresseerd is in de praktijk van moderne (Jungiaanse) gnosis.

 

Het wezen van de mens beschrijft een ontwikkelingsweg voor de moderne mens om zich bewust te worden van het spirituele bestaan. Aan de hand van eigentijdse ervaringen en praktisch toepasbare theorieën wordt getoond hoe iedereen zich bewust kan worden van zijn goddelijke zelf, dat het wezen van de mens vormt. Het boek beschrijft een pad dat door twee fasen van bewustwording leidt: zelfontdekking en zelfbevrijding.