De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: Psychologie van de ziel (Westerlo)

Cursussen, Dieptepsychologie, Nieuws

DIEPTEPSYCHOLOGIE - Deze cursus brengt inzichten uit de dieptepsychologie en verschillende esoterische scholen samen. Vanuit een zo compleet mogelijk theoretisch kader wordt de werking van ziel en geest verklaard en de inwerking van beide op het bewustzijn, waaruit de ik-persoonlijkheid voortkomt. De cursus is theoretisch én praktisch van opzet en biedt een kaleidoscopisch beeld op de ziel.

Deze cursus beoogt je inzicht in de (wissel)werking van ego, ziel en geest te geven. Hiertoe worden de inzichten uit verschillende psychologische en spirituele scholen met elkaar verweven. Deze zijn:

 • Dag 1: Dieptepsychologie van Jung en Freud
 • Dag 2: Psychosynthese: de wisselwerking tussen hoger zelf en lager zelf
 • Dag 3: Dromen, sprookjes & mythen: vensters op de ziel
 • Dag 4: Kabbalistische levensboom als model van de macro- en microkosmos
 • Dag 5: Antroposofie: anatomie en historische ontwikkeling van het bewustzijn
 • Dag 6: Theosofie: kosmologie en breder geestelijk perspectief op ego en ziel
 • Dag 7: Metafysica volgens Seth (Jane Roberts): de ziel als medeschepper

 

Een belangrijk onderdeel is het leren werken met dieptepsychologische methodieken, waarmee de verbinding met diepere zielslagen hersteld kan worden. Zo leer je hoe je de symboliek in dromen, sprookjes en mythen kunt ontcijferen en hoe je aldus deze ‘verhalen van de ziel’ kunt aanwenden voor bewustwording en groei.

Door het bieden van een sterk theoretisch fundament én de praktische middelen om zelf in dialoog te gaan met de ziel, spoort de cursus je aan om je eigen ontwikkelingsweg of Pad tot individuatie (verder) te gaan. Door middel van persoonlijke begeleiding word je gefaciliteerd om aan je eigen psychologische en spirituele ontwikkelingspunten te werken. Zo leer je de theorie in de praktijk te brengen, waarbij je je eigen psychosoof en alchemist wordt, op zoek naar de diepere wijsheid van de ziel – de steen der wijzen.

Praktische informatie

 • Locatie: Zoerleberg 30, Westerlo, ‘het Lotushuis’
 • Duur: 7 dagen (10.00 – 15.00 uur)
 • Data 2019: 10 & 24 januari, 21 februari, 14 maart, 4 & 25 april, 2 mei 2019
 • Kosten: €70 per keer (contant betalen)
 • Meld je vooraf aan via: info@sandervideler.com

 

Je betaalt per les en bepaalt zelf wanneer je een les niet kan of wil volgen. Het is echter de bedoeling dat je met de intentie om de hele cursus te volbrengen deelneemt. Diegenen die onvoldoende financiële middelen hebben om de cursusprijs te betalen, geven naar eigen inzicht en draagkracht een donatie per les. Gelieve dit van tevoren – bij aanmelding voor de cursus – aan te geven.