De weg naar je ware zelf

Re-Union

Geestelijk-dieptepsychologisch stromen naar Zelfontplooiing & samenlevingsopbouw voorbij de drakenaders van de geschiedenis.

Momenteel werk ik samen met anderen aan de vorming van een netwerk van geestelijk gelijkgestemden, die in de toekomst vorm moet krijgen in een groep welke als fundament kan dienen voor de oprichting van een mystiek-dieptepsychologisch centrum. Dit centrum, ‘Re-Union’ genaamd, zal de functie hebben van wat in vroegere dagen de mysteriescholen waren, waar zoekers naar waarheid onderricht worden in zeer diverse, maar onerling verweven geestelijke en dieptepsychologische stromingen. De belangrijkste stromingen hiervan zijn: antroposofie, theosofie, kabbalah, kosmologie, dieptepsychologie, tarot, Oosterse en Westerse mystiek, mysthologie en sprookjes, droomduiding, energetisch en lichaamswerk en de vele divinatiemethoden, waaronder de I Tjing, tarot en runen.

De uitdrukkelijke intentie van Re-Union is niet alleen een overbruggen van de vele inhoudelijke verschillen, dogmatische en conflictueuze gezichtspunten die er tussen mystiek-dieptepsychologische stromingen bestaan, maar tevens een overbrugging van scholing op dit gebied in België en Nederland. Re-Union is als initiatief ‘genesteld’ in de Lage Landen en we hopen dat gelijkgestemden en geïnteresseerden uit het gehele Nederlandstalige gebied zich bij ons aansluiten.

Indien u interesse hebt om zich bij ons aan te sluiten, neem dan contact met mij op.