Home

Word wie je bent

Sessions Jungian therapy are possible in English.
Click on the menu for more information.

Wezenlijke vervulling is het resultaat van authenticiteit. Door ons ware zelf tot expressie te brengen, ervaren we een diepere zin en betekenis in ons leven. Dit is de kerngedachte van de dieptepsychologie van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.

Dieptepsychologie richt zich op de diepere, onbewuste lagen van de psyche. In ons onbewuste liggen verdrongen ervaringen en nooit bewust gemaakte inhouden opgeslagen. Dit zijn zowel negatieve ervaringen, als positieve inhouden, zoals onontgonnen talenten en menselijk potentieel.

Door het onbewuste bewust te maken ontstaat psychische groei, waardoor onze persoonlijkheid en ons bewustzijn verruimen en we vanuit diepere, meer essentiële lagen in onszelf gaan leven. Zo ontstaan mentale klaarheid, psychisch welbevinden en een wezenlijk besef van zin- & betekenisgeving.

Doordat dieptepsychologie direct op de onbewuste lagen van de psyche inwerkt, is zij zeer effectief. Traditionele psychologie, die voornamelijk cognitief en gedragsmatig te werk gaat, richt haar aandacht eenzijdig op het (cognitieve) bewustzijn. Maar Einstein constateerde al dat je een probleem niet kunt oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Dieptepsychologie beschouwt psychische klachten en levensproblemen als manifestaties van dieper gelegen, onbewuste conflicten in de psyche. Door de onbewuste oorzaken van levensproblemen weg te nemen, wordt het zelfhelend vermogen van de psyche aangesproken.

In mijn praktijk breng ik verschillende therapeutische visies bijeen, waaronder:

  • Dieptepsychologie
  • Filosofische praxis
  • Geesteswetenschappen
  • Humanistische psychologie
  • Transpersoonlijke psychologie