Aanleidingen

Aanleidingen om voor dieptepsychologie te kiezen zijn:

 • Angst- & paniekstoornissen
 • Burn-out & bore-out
 • Coming-out
 • Conflicten tijdens adolescentiefase
 • Depressieve klachten
 • Dwangstoornissen (obsessief-compulsief gedrag als verslavingen)
 • Eenzaamheid
 • Eetstoornis
 • Omgaan met autisme
 • Onzeker zelfbeeld en onbewust zijn van identiteit
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychose
 • Relatieproblemen
 • Rouwverwerking & stervensbegeleiding
 • Seksuele problemen
 • Traumaverwerking
 • Zingevingsvragen