Loopbaancoaching

Dieptepsychologie biedt een uitstekend kader voor bewustwording van diepere, vaak nog onbewuste drijfveren en (verborgen) talenten. Ik werk niet met standaardtesten en vragenlijsten die nauwelijks de diepte van de individuele psyche kunnen ontbloten. Wel maak ik gebruik van de methode van ‘archetypal profiling’.

Deze brengt onbewuste (gedissocieerde) en onderbewuste (onderdrukte) persoonlijke drijfveren en sturingsmechanismen in kaart, waardoor er een wezenlijk zicht ontstaat op de constellatie van je psyche. Het geheel aan individuele patronen kan gelezen worden als een ‘landkaart’ van de persoonlijkheid en haar unieke bezieling. Deze wordt tijdens het gesprek samengevat in ‘archetypen’.

De term ‘archetype’ vindt zijn oorsprong in het Oudgrieks en is een samenstelling van ‘arche’ dat ‘origineel’ betekent en ‘type’ of ‘patroon’. Het gaat dus om ‘originele patronen’ die de individuele psyche kenmerken, maar die tevens een universeel karakter hebben. In verhalen als mythen worden archetypen vaak uitvergroot en kom je deze tegen in de persoon van de Held, Ontdekker, Leider, Wijze, Rebel etc.

In coaching rondom je loopbaan kijk ik op twee lagen. In de diepte van je on(der)bewuste breng ik de daar aanwezige archetypische ‘energieën’ in kaart. Hierdoor ontstaat er een dieper inzicht in de werking van de persoonlijkheid en de aanwezige talenten, competenties en aansturende drives of drijfveren. Op een tweede laag ga ik met je in gesprek over de archetypische rol(len) die in jou aangeboren aanwezig zijn en middels waarmee je een wezenlijk vervullende loopbaan kunt vormgeven. Een dergelijke loopbaan wordt beleefd als een ‘roeping’ waarin hartskwaliteiten en verstandelijke mogelijkheden samenkomen. Alleen een loopbaan die vanuit hart en ziel is ingegeven heeft toekomst. Daarbij geldt dat wezenlijke talenten altijd in lijn zijn met wat je het liefste doet.