Aanleidingen

Aanleidingen om voor dieptepsychologie te kiezen zijn:

 • Angst- en paniekstoornissen
 • Burn-out & bore-out
 • Coming-out
 • Conflicten tijdens adolescentiefase
 • Depressieve klachten
 • Dissociatie & dissociatieve identiteitstoornis
 • Dwangstoornissen (obsessief-compulsief gedrag als verslavingen)
 • Eenzaamheid
 • Eetstoornissen
 • Omgaan met autisme
 • Onzeker zelfbeeld en onbewust zijn van identiteit
 • Persoonlijkheidsstoornissen (narcisme, borderline etc.)
 • Psychosen
 • Relatieproblemen
 • Rouwverwerking
 • Seksuele problemen
 • Traumaverwerking (bijvoorbeeld seksueel misbruik)
 • Zingevingsvragen

Hoewel ik in mijn praktijk met alle typen mensen en problematieken werk, heb ik mij in de loop der tijd gespecialiseerd in het behandelen van (extreme) trauma’s.

Daarnaast focus ik mijn werk op therapeutische begeleidingen in de context van:

 • Loopbaan & burn-out
 • Stervensbegeleiding
 • Seksualiteit
 • Zingeving