Stervensbegeleiding

In onze materialistische maatschappij weten velen niet hoe goed te sterven. Veel mensen in het Westen identificeren zich (vrijwel) geheel met hun bestaan als fysiek, mentaal en emotioneel wezen. In ‘Het boek over het taboe op het weten wie je bent’ spreekt Alan Watts van de grootste en meest ziek makende neurose van onze tijd: de beleving van individueel bestaan als ‘skin encapsulated ego’. Sterven wordt binnen deze context letterlijk als een levensbedreigend en doodangst aanjagend gebeuren beschouwd.

In andere, minder materialistisch georiënteerde samenlevingen waarin de mens zichzelf als geestelijk wezen kent, wordt sterven als de belangrijke gebeurtenis van het overschrijden van de drempel van het fysieke naar het geestelijk leven beschouwd. In tradities als het Tibetaans boeddhisme wordt de mens goed voorbereid op het sterven, welke zonder angst, maar juist in vredige overgave wordt ondergaan. Hierbij wordt niet alleen het stervensproces zorgvuldig begeleid, maar is er tevens aandacht voor het goed afronden van het geleefde leven middels contemplatie. Met jezelf en de Ander in het reine komen is hierin van het grootste belang. Deze Ander is niet alleen de medemens, maar kan ook een hogere macht zijn waarin wordt geloofd.

Onze maatschappij is verstoken van geestelijke zingeving. Oude, verstarde en dogmatische religieuze instituten hebben hun mandaat en zeggingskracht verloren. Veel stervenden missen de mogelijkheid om vanuit een geestelijk, maar vrij kader begeleid te worden. Ik bied deze geestelijke zorg aan. Ik ga hierbij uit van mijn rijke ervaring en doorleefde kracht van een geestelijke en dieptepsychologische visie. Ik ben oprecht in mijn streven om mensen tot gids te dienen tijdens hun laatste levensfase. Het referentiekader dat ik hierin hanteer is als een zeer ruime horizon. In de ontwikkeling van individueel bewustzijn geldt dat ieder zich in exact de juiste positie bevindt: jouw overtuigingen zijn de vrucht van een uniek geleefd leven, waarin in wezen geen oordeel bestaat over wat goed en kwaad, juist en onjuist is. Het gaat erom dat jij met jouw doorleefde ervaring als bagage de overgang van de dood op een zo vredig mogelijke wijze kan maken.

Als geestelijk counselor en als dieptepsycholoog beschik ik over de mogelijkheden om mensen te gidsen in de voorbereiding op en tijdens het stervensproces. Ik bezit een uitgebreide en doorleefde kennis van tal van spirituele, psychologische, filosofische en humanistische tradities. Daarnaast ben ik een ervaren beoefenaar van meditatie en contemplatie. In overleg met de stervende en (eventueel) betrokkenen bekijk ik nauwkeurig wat de individuele behoeften zijn, waarop ik de begeleiding afstem.