Therapie

Om door te dringen tot de diepe(re) lagen van het onbewuste is tijd nodig. Je bepaalt zelf hoe ver en diep je wil gaan en dus hoe lang een traject duurt. Idealiter vinden sessies van één uur eens in de 2 à 3 weken plaats.

Vertrouwen in het proces en in mij als therapeut en als persoon is natuurlijk heel belangrijk. Ik ben verantwoordelijk voor de door mij geboden deskundigheid en doe er alles aan om voortdurend bij te leren. Ik beschik over decennia aan ervaring met en kennis van therapie en dieptepsychologie.

Misschien nog belangrijker is mijn betrokkenheid. Uit eigen verleden ervaring weet ik wat diep en langdurig lijden inhoudt. Ook weet ik uit ervaring dat er vaak geen simpele oplossingen of trucjes in de vorm van therapeutische technieken bestaan.

Hoewel ik over heel diverse vaardigheden en therapeutische technieken beschik, is het slagen van een individueel ontwikkelingsproces vooral afhankelijk van mijn betrokkenheid en vermogen om me diepgaand in jouw psyche in te leven. Hierin is één kwaliteit essentieel: je moet als therapeut en mens over een ontwaakt hart beschikken. Hartskwaliteiten als empathie en compassie zijn weliswaar niet voldoende voor heling. Maar in combinatie met deskundigheid, diepzinnig inzicht en rijke ervaring maken ze wel het verschil.

Instrumenten dieptepsychologie

Een belangrijk uitgangspunt in de therapie is zelfontdekking. Het therapeutisch werk is gebaseerd op het principe dat het onbewuste zich uit door middel van symbolische inhouden (beelden), die bewust gemaakt en geïntegreerd moeten worden geïntegreerd.

Om het onbewuste bewust te maken, maak ik gebruik van technieken als:

  • Regressietherapie
  • Actieve imaginatie (geleide fantasie)
  • Droomanalyse
  • Creatieve therapie (tekenen)
  • Voice dialogue
  • Archetypal profiling
  • Meditatie