Werkwijze

De dieptepsychologische werkwijze van Jung wordt ‘analytische therapie’ genoemd.

Analytische therapie heeft als uitgangspunt dat wezenlijke verandering alleen bereikt wordt door een verandering van dieper gelegen, onbewuste patronen. Jung noemde het onbewuste de ‘schaduw’. Door het onbewuste bewust te maken (‘schaduwwerk’ genoemd), verruimt je bewustzijn en ga je leven vanuit diepere, meer essentiële lagen in jezelf.

Hierdoor ontstaat een nieuwe harmonie tussen je binnen- en buitenwereld. Je past je niet langer aan, maar verandert je leven van binnenuit. Jij, als uniek invidu, staat hierbij centraal. Vandaar dat Jung het proces van zelfrealisatie ‘individuatie’ heeft genoemd.

Uitgangspunten analytische therapie

 • Binnen elk mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en beleving beïnvloeden.
 • Elk mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past.
 • Elk mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving.
 • De beleving van de buitenwereld is een afspiegeling van wat in onze binnenwereld leeft: zo binnen, zo buiten.

Therapie 

In mijn begeleiding als therapeut neem ik je mee naar je dieper gelegen, onbewuste patronen en herinneringen. Door verdrongen pijnlijke ervaringen en onbewuste nieuwe mogelijkheden naar de oppervlakte te brengen en bewust te maken, groei je.

Om door te dringen tot de diepe(re) lagen van het onbewuste is tijd nodig. Je bepaalt zelf hoe ver en diep je wil gaan en dus hoe lang een traject duurt. Idealiter vinden sessies van één of anderhalf uur eens in de 2 à 3 weken plaats.

Een belangrijk uitgangspunt in de therapie is zelfontdekking. Het therapeutisch werk is gebaseerd op het principe dat het onbewuste zich uit door middel van symbolische inhouden (beelden), die bewust gemaakt en geïntegreerd moeten worden geïntegreerd.

Technieken waarmee ik werk om het onbewuste bewust te maken zijn:

 • Gesprekstherapie
 • Regressietherapie
 • Actieve imaginatie
 • Droomanalyse
 • Tekeningen (als symbolische vertellingen)
 • Verhalen (als symbolische vertellingen)
 • Archetypal profiling

Door analyse van hetgeen zich aandient vanuit het onbewuste, wordt zicht verkregen op de persoonlijke thema’s die achter de vragen, conflicten en klachten liggen. Nadat de dieper liggende oorzaken in kaart gebracht en bewust zijn gemaakt, wordt gewerkt aan de integratie van de nieuw ontdekte inzichten en belevenissen in de dagelijkse praktijk. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van cognitieve en gedragsmatige technieken die het ik-besef en de ik-sterkte bekrachtigen.

Integrale benadering

In de therapie integreer ik inzichten en technieken uit diverse stromingen, waaronder:

 • Dieptepsychologie (Jungiaanse en Freudiaanse psychoanalyse)
 • Humanistische psychologie (o.a. existentiële analyse / logotherapie)
 • Transpersoonlijke psychologie (‘hoogte’ psychologie), waaronder boeddhistische psychologie
 • Psychosynthese (Assagioli)
 • Integrale psychologie (Wilber)
 • Diamant benadering (Almaas)
 • Padwerk (Pierrakos)
 • Geesteswetenschap (o.a. antroposofie)
 • Oost-West filosofie

Alle deze stromingen delen met elkaar het principe dat heling het natuurlijke resultaat is van het bewust maken van het onbewuste. Hierin onderscheiden zij zich van de eenzijdig, op het (cognitieve en gedragsmatige) bewustzijn gerichte benaderingen van psychologie.