De weg naar je ware zelf

Nieuws

Seminar: Oertoestanden van aarde & mens

Antroposofie, Workshops & seminars

ANTROPOSOFIE - Rudolf Steiner heeft door het schouwen in de Akashakroniek, de vroegste vroegste geschiedenis van aarde en mens beschreven.

Tijdens de oerperiode was er van de aarde of een menselijk wezen zoals nu nog geen sprake. De kosmos werd bezield door bewustzijnsenergieën, welke door Blavatsky ‘giganten’ werden genoemd – het voorstadium van wat later de ‘goden’ werden, voordat deze begonnen aan de cyclus van incarnatie: de afdaling of involutie in de stoffelijke wereld die gaandeweg tot stand kwam. Later werden de goden zelfs mensen, zoals beschreven wordt in tal van bijvoorbeeld Griekse en Germaanse mythen.

Steiner onderscheidt zeven fasen in de ontwikkeling van de aarde: Saturnus, Zon, Maan, Aarde (huidige fase), Jupiter, Venus en Vulcanus. Het gaat hier om kosmische perioden van zeer lange tijden.

De huidige (Aarde) fase kent volgens Steiner eveneens zeven ontwikkelingsperioden, waarvan de voorgaande tijdsvakken van Lemurië en Atlantis bij de meeste mensen bekend zijn. De ‘val’ van de mens in de stoffelijke wereld, zoals beschreven in Genesis, vindt feitelijk pas plaats in de tijd van Lemurië, als ook de mens in twee geslachten wordt gedeeld. Nog later, aan het einde van de Atlantische periode, ‘valt’ het bewustzijn van de mens een tweede keer, zoals beschreven in het verhaal van Noach en de zondvloed, waardoor Atlantis ten onder is gegaan.

Steiner beschrijft ook hoe deze na-Atlantische tijd onderverdeeld kan worden in verschillende, elkaar opeenvolgende cultuurperioden. Momenteel leven we in de Germaans-Angelsaksische tijd, die gevolgd zal worden door de Slavische tijd, als het accent van ontwikkeling bij de Slavische volkeren zal komen te liggen. Eerdere tijdvakken zijn de Indische, Perzische, Egyptische en Grieks-Romeinse cultuurperioden.

Tijdens dit seminar wordt de genese of ontstaansgeschiedenis van kosmos en aarde (kosmogenese) en de mens (antropogenese) aan de hand van de inzichten van Steiner uiteengezet. Ingegaan wordt op de ontwikkelingsronden van aarde en mens, zoals hierboven beschreven. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn sinds de ondergang van Atlantis, circa 11.000 jaar geleden, toegelicht.