De weg naar je ware zelf

Cursussen

Cursus: Westerse & Oosterse mystiek

Cursussen, Mystiek & gnosis

Tijdens deze cursus worden belangrijke mystiek-gnostieke stromingen uit het Westen en het Oosten verkend, vergeleken en met elkaar in verband gebracht.

Lees meer

Cursus: Psychologie van de ziel

Cursussen, Dieptepsychologie

Deze cursus beoogt je inzicht in de (wissel)werking van ego, ziel en geest te geven. Hiertoe brengt de cursus inzichten uit de dieptepsychologie en verschillende esoterische scholen samen.

Lees meer

Cursus: De reis van de held

Cursussen, Dieptepsychologie, Mythen & sprookjes

Sprookjes en mythen verhalen op symbolische wijze over de fasen die de ziel doorloopt op het pad van individuatie of Zelfontplooiing. Joseph Campbell heeft dit samengevat als de Reis van de Held. Begrip van de betekenis van sprookjes en mythen levert je een schat aan levenswijsheid op.

Lees meer

Cursus: Tao & I Tjing

Cursussen

In deze cursus leer je te werken met de I Tjing als orakelmethode. Naast gebruik voor divinatie, word je wegwijs gemaakt in dit 'Boek der Veranderingen', om zo uit haar onuitputtelijke bron van wijsheid te kunnen putten voor je eigen ontwikkeling.

Lees meer

Cursus: Alchemie

Cursussen

Alchemie is de kunst om het loodzware lijden van onbewust zijn te sublimeren in het goud van een hoger bewustzijn. Dit is tevens de steen der wijzen of levenselixer. In deze cursus doorloop je in vier dagen de vier fasen van het alchemistisch transformatieproces: het 'magnum opus' of 'grote werk'.

Lees meer

Cursus: Kabbalah

Cursussen

Kabbalah en tarot vormen samen de dubbele helix van dezelfde DNA-streng. Kabbalah is een joods mystiek systeem dat de mens als microkosmos voorstelt als afspiegeling van de macrokosmos.

Lees meer

Cursus: De meester in je Zelf

Cursussen

Mystiek en gnosis stellen het Pad naar de innerlijke meester centraal. Zoveel namen als er zijn voor de essentie in de mens - godsvonk, Atman, Zelf - zoveel Paden zijn er. Tijdens de cursus worden belangrijke mystiek-gnostieke stromingen verkend.

Lees meer

Cursus: Tarot als inwijdingsweg

Cursussen

De tarotkaarten vormen een stapsgewijze, symbolische weergave van het Pad van individuatie of inwijding in de kennis van het Zelf. In deze cursus leer je over de betekenis van de grote arcana en de kleine arcana kaarten.

Lees meer

Cursus: Droomduiding

Cursussen

Freud noemde dromen de 'koninklijke weg naar het onbewuste'. 's Nachts spreekt de ziel in symbooltaal tot het bewustzijn. Wie zijn dromen begrijp, krijgt hiermee een gouden leidraad in handen om door het leven te navigeren.

Lees meer