De weg naar je ware zelf

Mystiek & gnosis

Steiner als wijze

Alle artikelen, Antroposofie, Mystiek & gnosis

In de werken van Rudolf Steiner (1861-1925) staat de Christusimpuls centraal. Steiner’s antroposofie is diep gnostisch in de zin dat het goddelijke in de mens zelf gezocht moet en kan worden.

Lees meer

Licht

Alle artikelen, Mystiek & gnosis

Voordat er licht was, was er duisternis. Aldus Genesis: “De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de oervloed, maar God’s geest zweefde over de wateren. God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht.”

Lees meer

Het lied van de parel

Alle artikelen, Mystiek & gnosis

Eén van de mooiste gnostieke teksten is het 'Lied van de parel' uit de 'Handelingen van Thomas'. Nergens wordt de basisgedachte van mystiek en gnosis zo helder beschreven.

Lees meer

Het verhaal achter Genesis

Alle artikelen, Mystiek & gnosis

Genesis, dé scheppingsmythe van het Avondland, beschrijft hoe God de kosmos creëert – een geestelijke bestaansorde. Na de zondeval bewoont de mens een stoffelijke wereld waar lijden regeert. Joden en christenen interpreteren dit als de straf van God. Zij vormden een negatieve visie op het fysieke leven.

Lees meer