De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: Alchemie

Cursussen

Alchemie is de kunst om het loodzware lijden van onbewust zijn te sublimeren in het goud van een hoger bewustzijn. Dit is tevens de steen der wijzen of levenselixer. In deze cursus doorloop je in vier dagen de vier fasen van het alchemistisch transformatieproces: het 'magnum opus' of 'grote werk'.

In vier dagen doorloop je de vier stappen van het alchemistisch proces om lood in goud te veranderen aan de hand van eigen, persoonlijke thema’s. Je wordt begeleid in het identificeren van de blinde vlekken in je bewustzijn – het lood – die je lijden opleveren. Aan de hand van theorie en praktijkoefeningen ga je als alchemist aan de slag in het scheppen van de steen der wijzen.

De vier alchemistische fasen die aan de orde komen zijn:

  • Nigredo: vaststelling van de onbewuste thema’s of complexen in de psyche die voor lijden zorgen en die vaak als een ‘donkere nacht van de ziel’ worden beleefd. In deze fase leer je o.a. de wet van projectie, die stelt dat alles waar we ons van onbewust zijn, zich als (nood)lot in de buitenwereld voordoet. Door het juist lezen van je levensomstandigheden, leer je je eigen onbewust zijn kennen.
  • Albedo: de tweede fase vormt het zuiveren (catharsis) van het onbewuste. Hierbij wordt onder andere gewerkt met technieken als actieve imaginatie, droomduiding en tekentherapie, om het onbewuste bewust te maken.
  • Citrinitas: de naam van deze fase verwijst naar de ‘goudgele’ kleur van de opkomende zon: het licht van (geestelijk) bewustzijn dat weer kan gaan schijnen als gevolg van bewustzijnsgroei. Belangrijk hierbij is dat het bewuster geworden ego de verbinding met de ziel weer herstelt, zodat een zuiver communicatiekanaal ontwikkeld wordt.
  • Rubedo: dit is de eindfase van het alchemistisch proces, waarbij tegenpolen met elkaar verenigd worden in één hoger bewustzijn. Deze tegenpolen zijn: binnen- en buitenwereld, mannelijk (animus) en vrouwelijk (anima), ego en ziel & ziel en geest.