De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: De reis van de held

Cursussen, Dieptepsychologie, Mythen & sprookjes

Sprookjes en mythen verhalen op symbolische wijze over de fasen die de ziel doorloopt op het pad van individuatie of Zelfontplooiing. Joseph Campbell heeft dit samengevat als de Reis van de Held. Begrip van de betekenis van sprookjes en mythen levert je een schat aan levenswijsheid op.

De reis van de held bestaat uit verschillende fasen, zoals de roep om de bekende wereld achter je te laten en op zoek te gaan naar de wijsheid van je ziel.

In sprookjes moet een koningszoon dan vaak het veilige ouderlijk huis verlaten en een prinses redden, die opgesloten zit in een toren, bewaakt door een heks, draak of ander monster. Met beelden als deze geeft de ziel op symbolische wijze uitdrukking aan haar wijsheid. Op spiritueel niveau staat de koningszoon bijvoorbeeld symbool voor de mens, die een goddelijke zoon is. Op psychologisch niveau staan de ouders symbool voor de overgeërfde, ouderlijke thema’s (mannelijk/vrouwelijk) waar we ons van moeten ontdoen om onze ziel of anima, de prinses, gevangen in de toren van het beperkte ik-bewustzijn, te bevrijden.

In deze cursus worden aan de hand van belangrijke mythen en sprookjes als Tolkien’s ‘In de ban van de ring’ en de ‘Odyssee’ van Homerus, belangrijke levensfasen en -thema’s op de weg van de held belicht. Je krijgt inzicht in hoe de individuele ziel en de volksziel zich symbolisch uiten in sprookjes en mythen en je leert zelf deze betekenis doorgronden. Daarnaast ga je zelf aan de slag met voor jou betekenisvolle sprookjes en mythen, om hun betekenis voor je eigen leven en Pad te ontdekken.

Opzet van de cursus:

  • Dag 1: De held met de 1000 gezichten (naar boek Joseph Cambell)
  • Dag 2: Frodo in de ban van de ring (naar boek Mellie Uyldert)
  • Dag 3: Het kwaad in het sprookje (naar boek Marie-Louise von Franz)
  • Dag 4: Reis door het inferno naar het paradijs (‘Goddelijke komedie’, Dante)
  • Dag 5: De twaalf testen van Odysseus (Homerus)
  • Dag 6: Oedipus en Narcissus en de noodlottige ondergang van bewustzijn

 

Naast de dagthema’s, komen elke cursusdag specifieke sprookjes aan bod. Je gaat ook aan de hand van je eigen ontwikkelingsthema’s aan de slag met het symbolisch duiden van specifieke sprookjes.