De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: Kabbalah & Tarot

Cursussen, Kabbalah & Tarot

KABBALAH & TAROT - Kabbalah is een joods mystiek systeem dat de mens als microkosmos voorstelt als afspiegeling van de macrokosmos. In de mens en de kosmos heeft het goddelijke zichzelf in verschillende aspecten van bewustzijn uitgestraald. Langs 22 paden stroomt kosmisch bewustzijn naar beneden toe, waar de mens haar ontvangt als zelfbewustzijn. Deze paden corresponderen met de 22 tarotkaarten uit de grote arcana. Kabbalah en tarot zijn dan ook innig met elkaar verbonden.

In deze cursus worden de symbolische beelden uit de tarot (grote en kleine arcana) uitgelegd aan de hand van kabbalah, een joods mystiek systeem dat nauw met de tarot is verbonden. Hiermee krijgen deelnemers niet alleen kennis van de tarot, maar tevens van de grondbeginselen van kabbalah.

De tarotkaarten vormen een stapsgewijzen, symbolische weergave van het Pad van individuatie of inwijding in de kennis van het Zelf. De symboolbeelden zijn overgeleverd uit de tijd van Hermes Trismegistus of Thoth, de Egyptische god van de wijsheid. Om de wijsheid die in de beeldensymboliek besloten ligt te verbergen voor religieuze machthebbers, zijn de beelden door rondtrekkende zigeuners in de middeleeuwen verborgen in een spel: de tarot. Aan de hand van dit ‘spel’, waar het kaartspel van is afgeleid, werd de toekomst voorspeld. Maar meer nog dan zicht op de toekomst, geven tarotkaarten inzicht in de geestelijke en psychologische ontwikkeling van degene die ze raadpleegt.

Kabbalah omvat een eigen theo-, kosmo- en psychosofie. Dat wil zeggen: een uitgewerkte leer over de aarde en de werking van het goddelijke, de kosmos en de psyche van de mens. In kabbala staat de zogenoemde ‘levensboom’ centraal. Dit is de boom van het leven uit Genesis. Wie deze levensboom begrijpt en ermee leert werken, heeft hiermee een oneindig wijs, zich steeds verdiepend en kaleidoscopisch instrument in handen, waarmee hij alle levensvragen kan beantwoorden. Kabbalah kan niet alleen als wegwijzer in je leven fungeren, maar fungeert ook als inwijdingsweg.

Deze cursus biedt op toegankelijke wijze toegang tot de kennis van zowel de tarot als kabbalah. Deelnemers leren te werken met de kaarten van de tarot en hun betekenis te duiden aan de hand van de levensboom van de kabbalah. Hiermee krijgen deelnemers tevens begip van de 22 mystieke paden, zoals die in kabbala beschreven staan. De boeken ‘De wijsheid van de tarot’ van Elisabeth Haich en ‘De mystieke kabbala’ van Dion Fortune worden aangeraden. Ook dien je in het bezit te zijn van je eigen tarot deck, liefst in de originele versie van Rider-Waite of Aleister Crowley (de ‘Stok van Thoth’).