De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: Psychologie van de ziel

Cursussen, Dieptepsychologie

DIEPTEPSYCHOLOGIE - Deze cursus brengt inzichten uit de dieptepsychologie en verschillende esoterische scholen samen. Vanuit een zo compleet mogelijk theoretisch kader wordt de werking van ziel en geest verklaard en de inwerking van beide op het bewustzijn, waaruit de ik-persoonlijkheid voortkomt. De cursus is theoretisch én praktisch van opzet en biedt een kaleidoscopisch beeld op de ziel.

Deze cursus beoogt je inzicht in de (wissel)werking van ego, ziel en geest te geven. Hiertoe worden de inzichten uit verschillende psychologische en spirituele scholen met elkaar verweven. Deze zijn:

  • Dag 1: Dieptepsychologie van Jung en Freud
  • Dag 2: Psychosynthese en humanistische psychologie: wisselwerking tussen hoger zelf en lager zelf
  • Dag 3: Dromen, sprookjes & mythen: vensters op de ziel
  • Dag 4: Kabbalistische levensboom als model van de macro- en microkosmos
  • Dag 5: Antroposofie: ontwikkeling van het bewustzijn en samenspel lichaam, ziel en geest
  • Dag 6: New age en metafysica volgens Seth en Ramtha: de ziel als medeschepper

 

Een belangrijk onderdeel is het leren werken met dieptepsychologische methodieken, waarmee de verbinding met diepere zielslagen hersteld kan worden. Zo leer je hoe je de symboliek in dromen, sprookjes en mythen kunt ontcijferen en hoe je aldus deze ‘verhalen van de ziel’ kunt aanwenden voor bewustwording en groei.

Door het bieden van een sterk theoretisch fundament én de praktische middelen om zelf in dialoog te gaan met de ziel, spoort de cursus je aan om je eigen ontwikkelingsweg of Pad tot individuatie (verder) te gaan. Door middel van persoonlijke begeleiding word je gefaciliteerd om aan je eigen psychologische en spirituele ontwikkelingspunten te werken. Zo leer je de theorie in de praktijk te brengen, waarbij je je eigen psychosoof en alchemist wordt, op zoek naar de diepere wijsheid van de ziel – de steen der wijzen.