De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: Tarot als inwijdingsweg

Cursussen

De tarotkaarten vormen een stapsgewijze, symbolische weergave van het Pad van individuatie of inwijding in de kennis van het Zelf. In deze cursus leer je over de betekenis van de grote arcana en de kleine arcana kaarten.

De symboolbeelden uit de tarot zijn overgeleverd uit de tijd van Hermes Trismegistus of Thoth, de Egyptische god van de wijsheid. Om de gnosis die in de beeldensymboliek besloten ligt te verbergen voor religieuze machthebbers, zijn de beelden door rontrekkende zigeuners in de middeleeuwen verborgen in een spel: de tarot. Aan de hand van dit ‘spel’, waar het kaartspel van is afgeleid, werd de toekomst voorspeld. Maar meer nog dan zicht op de toekomst, geven tarotkaarten inzicht in de geestelijke en psychologische ontwikkeling van degene die ze raadpleegt.

Bij het werken met een bewustzijnsinstrument als de tarot geldt, evenals voor andere instrumenten, zoals de I Tjing, astrologie en dromen, dat het bewustzijn van de gebruiker de kwaliteit van de interpretatie bepaalt. Dit is overeenkomstig de wet van de synchroniciteit die zegt: ‘zo binnen, zo buiten’. Hier gaat het doorgaans ‘mis’. Misleid door gebrek aan zelfbewustzijn en wezenlijke inspanning, lezen velen de geselecteerde beeldsymbolen verkeerd. Het is van essentieel belang dat de in de beeldsymbolen uitgedrukte wijsheid diepgaand wordt begrepen in het licht van het eigen bewustzijn. Naast zelfbewustzijn, moet de gebruiker van de tarot daarom bekend zijn met onderwerpen uit de Egyptische gnosis, hermetica, alchemie, kabbala en het Oude Testament of de Thora (waarvan het woord ‘tarot’ is afgeleid).

In deze cursus leer je de diepere betekenis van de tarotkaarten arcana kennen. Dit doe je aan de hand van twee studieboeken. De beeldsymboliek van de 22 grote arcana kaarten, die de belangrijkste universe fasen van Zelfontwikkeling weergeven, wordt uitgewerkt aan de hand van ‘De wijsheid van de tarot’ van Elisabeth Haich. Daarnaast wordt gewerkt met de kabbala, waarin de levensboom als model staat om de betekenis van de 56 kleine arcana kaarten te duiden. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van de beelden, zoals die door Rider-Waite zijn overgeleverd, maar er wordt tevens gewerkt in de traditie van Aleister Crowley (‘Hermetic Order of the Golden Dawn’). Voor begrip van de laatste wordt het boek ‘De stok van Thoth’ van Dick Schoof geadviseerd.

Het is raadzaam beide boeken aan te schaffen voor de cursus. Ook dien je in het bezit te zijn van je eigen tarot deck, liefst in de originele versie van Rider-Waite of Aleister Crowley.

Hoewel de cursus de grote en de kleine arcana behandelt aan de hand van ondermeer de kabbala, fungeren de beelden uit de grote arcana als een rode draad. De cursus beslaat zeven dagen.

  • Dag 1: Dwaas – Magiër – Hogepriesteres
  • Dag 2: Keizerin – Keizer – Hiërofant
  • Dag 3: Geliefden – Zegewagen – Gerechtigheid
  • Dag 4: Kluizenaar – Rad van fortuin – Kracht
  • Dag 5: Gehangene – Dood – Gematigdheid
  • Dag 6: Duivel – Toren – Ster
  • Dag 7: Maan – Zon – Oordeel – Wereld