De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: Droomduiding

Cursussen

Freud noemde dromen de 'koninklijke weg naar het onbewuste'. 's Nachts spreekt de ziel in symbooltaal tot het bewustzijn. Wie zijn dromen begrijp, krijgt hiermee een gouden leidraad in handen om door het leven te navigeren.

In deze cursus leer je hoe je dromen – de vensters op de ziel – zelf kunt duiden, om zo een beter inzicht te krijgen op de (on)bewuste ontwikkelingen in je leven. Aan de hand van inzichten uit o.a. de Jungiaanse en Freudiaanse psychologie, maar ook met behulp van de archetypisch-symbolische betekenis van sprookjes en mythen leer je de taal van dromen begrijpen. Daarnaast word je inzicht geboden in de structuur van dromen en in de verschillende typen dromen die er zijn, zodat je naar hun aard (voorspellend, becommentariërend, compenserend, etc.) de betekenis kunt begrijpen.

Naast de theorie is er aandacht voor de praktijk, waarbij je aan de hand van het bijhouden een droomdagboek tijdens de cursus je levensthema’s kunt ontdekken. Zo leer je aan de hand van eigen dromen werken en kun je de wisselwerking ervaren tussen de dagelijke ontwikkeling van je bewustzijn en reactie hierop vanuit je droomwezen.

Tijdens de cursus wordt o.a. gewerkt met het boek ‘De droom’ van Ole Vedfelt en boeken van C.G. Jung.