De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: 7 wetten van de kosmos

Cursussen, Hermetica

HERMETICA - Deze cursus behandelt de zogenaamde 'hermetica', de kennis van universele wetten, afkomstig van Hermes Trismegistus, dat 'driemaal grootste' betekent.

Deze mythische figuur was filosoof, priester en koning en is ondermeer bekend als Thoth, de Egyptische god van de wijsheid. De gnosis of kennis van de universele wetten van Hermes Trismegistus wordt ‘hermetica’ genoemd, afgeleid van zijn naam Hermes. Hiervan is tevens het woord ‘hermetisch’ (‘gesloten’) afgeleid, verwijzend naar het ondoordringbare karakter van deze kennis.

Hermes Trismegistus is bekend van het ‘Corpus Hermeticum’ en de ‘Tafel van Smaragd’, oude mystieke teksten die de werking van de macrokosmos (universum) en de microkosmos (mens) beschrijven, naar het beeld van God (‘zo boven, zo beneden’). De oorspronkelijke hermetische geschriften zijn voor veel mensen moeilijk te lezen. ‘De Kybalion’ daarentegen, opgesteld door de anonieme ‘Drie ingewijden’, maakt de hermetisch gesloten wijsheid toegankelijk voor iedereen.

In deze cursus worden, analoog aan ‘De Kybalion’, de zeven universele wetten die de werking van de kosmos regeren behandeld:

  • Dag 1: wetten van Mentalisme & Correspondentie
  • Dag 2: wetten van Vibratie & Polariteit
  • Dag 3: wetten van Ritme & Oorzaak en Gevolg
  • Dag 4: wet van Gender