De weg naar je ware zelf

Planetaire crisis: het antwoord van Chief Seattle

Alle artikelen, Ecosofie

De mens dreigt zijn thuisbasis te vernietigen. Het Indiaanse opperhoofd Seattle hield de blanke man al in 1854 een spiegel voor.

Lees meer

Van ecologie naar ecosofie

Alle artikelen, Ecosofie

Klimaatverandering is niet te stoppen. Een onafwendbare beweging is in gang gezet die uit zal monden in een herstel van het natuurlijk evenwicht.

Lees meer

Psychoanalist gered van Zelfmoord

Alle artikelen, Dieptepsychologie

De wetenschap van de psyche was in de vorige eeuw voornamelijk voorbehouden aan mannen. Freud, Jung, Assagioli en Maslow waren pioniers in de studie van het on(der)bewuste, bijgestaan door de walkure Melanie Klein. Twee van deze mannen richtten de tegenpolen van de psychologie op: Freud’s psychoanalyse versus de psychosynthese van Assagioli.

Lees meer

Steiner als wijze

Alle artikelen, Antroposofie, Mystiek & gnosis

In de werken van Rudolf Steiner (1861-1925) staat de Christusimpuls centraal. Steiner’s antroposofie is diep gnostisch in de zin dat het goddelijke in de mens zelf gezocht moet en kan worden.

Lees meer

Everything is possible

Alle artikelen, Dieptepsychologie

Bij het doorworstelen van transformaties stuiten we op allerlei blokkades. In dit artikel onderzoek ik de aard van het transformatieproces, in het licht van onder andere Theorie U en de positieve desintegratie theorie van Debrowski.

Lees meer

Licht

Alle artikelen, Mystiek & gnosis

Voordat er licht was, was er duisternis. Aldus Genesis: “De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de oervloed, maar God’s geest zweefde over de wateren. God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht.”

Lees meer

Spaltung!

Alle artikelen, Dieptepsychologie, Freud

Heb je wel eens goed naar het symbool van Hitler’s SS gekeken? Wie het SS-symbool door psychoanalytische bril bekijkt, doet veel inzicht op over doodnormale psychopathologie.

Lees meer

Padwerk

Alle artikelen, Wegen naar het Zelf

WEGEN NAAR HET ZELF - Twintig jaar lang gaf Eva Pierrakos lezingen door van de Gids. De 258 lezingen vormen samen het spiritueel-dieptepsychologisch ontwikkelingspad 'Padwerk'.

Lees meer

Het lied van de parel

Alle artikelen, Mystiek & gnosis

Eén van de mooiste gnostieke teksten is het 'Lied van de parel' uit de 'Handelingen van Thomas'. Nergens wordt de basisgedachte van mystiek en gnosis zo helder beschreven.

Lees meer

Het verhaal achter Genesis

Alle artikelen, Mystiek & gnosis

Genesis, dé scheppingsmythe van het Avondland, beschrijft hoe God de kosmos creëert – een geestelijke bestaansorde. Na de zondeval bewoont de mens een stoffelijke wereld waar lijden regeert. Joden en christenen interpreteren dit als de straf van God. Zij vormden een negatieve visie op het fysieke leven.

Lees meer

Stranger things in the New Age

Alle artikelen, Boeken & films

De Netflix serie ‘Stranger Things’ speelt zich af in de jaren 80 in het normaal rustige stadje Hawkins, dat te maken krijgt met paranormale verschijnselen. Een dieptepsychologisch-metafysische verkenning van ‘stranger things’.

Lees meer

Odyssee: twaalf testen van de ziel

Alle artikelen, Mythen & sprookjes

Eén van de belangrijkste mythen voor deze tijd is de 'Odyssee' van Homerus. De held Odysseus geldt als archetype voor de huidige mens, die sinds de val van Troje gnosis of kennis van universele wetten verloren heeft.

Lees meer

De kleine prins: sprookje voor de moderne tijd

Alle artikelen, Mythen & sprookjes

De kleine prins woont op een kleine planeet, symbool voor een psychisch complex, in de ruimte van zijn geest. Hij woont er alleen, vergezeld van apenbroodbomen, vulkanen en een roos.

Lees meer

De kleine zeemeermin

Alle artikelen, Mythen & sprookjes

In het sprookje van de kleine zeemeermin van Hans Christian Andersen staat de mislukte integratie van het vrouwelijk en het mannelijk, anima en animus, centraal.

Lees meer

Assepoester: de ziel gereinigd in materie

Alle artikelen, Mythen & sprookjes

De eerste versies van Assepoester gaan terug tot voor de jaartelling. Later werd het sprookje door Charles Perrault en de gebroeders Grimm opschreven.

Lees meer

Doornroosje: de slaap van de ziel

Alle artikelen, Mythen & sprookjes

Doornroosje is een verhaal over dood, slaap en ontwaken. De roos staat centraal als zinnebeeld van liefde én het lijden aan haar pijnlijke doornen.

Lees meer

Position paper: integrale therapie

Dieptepsychologie, Download, Therapie

Afgeleid van Ken Wilber's integraal model biedt integrale therapie een holistische aanpak, waarbij verschillende vormen van therapie complementair worden ingezet.

Lees meer