De weg naar je ware zelf

Nieuws

Je kunt jezelf veranderen

Alle artikelen, Dieptepsychologie, Downloads, Mystiek & gnosis

DIEPTEPSYCHOLOGIE & MYSTIEK - Elke gedachte die we denken is het creëren van onze toekomst. Een prachtig artikel van Masami Saionji.

Iedereen, niemand uitgezonderd, is voortdurend bezig zichzelf aan het creëren met de levensenergie die door ons lichaam stroomt. Creëren is je levensopdracht en zonder die opdracht zou er geen leven zijn. Je blijft in leven, in voor- en tegenspoed, omdat je blijft creëren.

Wat creëer je? Hoe creëer je het? Het is ieders vrije wil om dit zelf te bepalen.

Wat is jouw doel in deze wereld? Ik vraag je dit, omdat wie je nu bent op elk moment door jou zelf wordt gecreëerd door de manier waarop jij je verhoudt tot dit fundamentele doel. Bij je streven naar dit doel maak je van moment tot moment gebruik van je creativiteit om het beeld dat je van jezelf voor ogen hebt vorm te geven.

Creëer jezelf

Het object van je creatieve proces is geen materieel object. Het is je ‘zelf’. Het is je persoonlijkheid, je normen en waarden, je gewoonten, je toekomst. Materiële dingen komen altijd op het tweede plan. In het proces van jezelf steeds opnieuw creëren volgt het fysieke aspect vanzelf. Dat komt doordat de fysieke ‘jij’ een verlengstuk is van je essentiële, fundamentele zelf.

Als je vergeet dat jij jeze;f creëert en al je aandacht op de secundaire zaken richt, en je stralende creativiteit misbruikt voor andere doeleinden, dan krijg je misschien wel wat je hebben wilde, maar je brengt jezelf en anderen toch ongeluk, omdat je tegen de universele stroom in hebt gehandeld.

Tegenwoordig is vrijwel de gehele mensheid verward en vervreemd van de natuurlijke orde, en sterk geneigd tot het crëren van secundaire dingen. Daardoor bewandelen we een zeer gevaarlijke weg, een weg die wordt geflankeerd door angst, pijn en leed.

Door de eeuwen heen hebben wij mensen onszelf gecreëerd en dit proces gaat nog steeds door. Het zal doorgaan zolang we kunnen ademhalen. Ieder mens is een schepper: ongeacht land van herkomst, religie en cultuur bevinden we ons allemaal in het proces van zelfcreatie. Ouderen, volwassenen, kinderen, baby’s, gelovigen, atheïsten, materialisten – allemaal zijn we voortdurend ons ‘zelf’ aan het creëren. Dit is onze oorspronkelijke opdracht en de reden waarom we op aarde zijn geboren.

In de loop der tijden is de mens echter afgedwaald van zijn essentiële waarheid. Hoe verder we afdwaalden, hoe groter het leed werd. Hoe groter het leed, hoe verder we afdwaalden.

Steeds meer mensen gaan zich dit realiseren. We hebben het moment bereikt waarop de mensheid van richting kan veranderen en zichzelf op een volledig nieuwe, positieve manier kan gaan creëren. Deze nieuwe wending kan gepaard gaan met intense hoop en vreugde, meer dan we in het verleen ooit hebben ervaren. Het proces van het creëren van een nieuw, expansief zelf zal een ongekende gelukzaligheid met zich meebrengen. Als we deze weg kiezen, zal ieder van ons beslist gaan inzien hoe zinloos het is om nog meer negatieve gedachten, woorden of emoties te creëren.

Als de hele mensheid zich langzaam maar zeker gaat creëren op basis van harmonieuze waarheden, zal zelfs ons lichaam onbeperkt kunnen evolueren. Ieder mens zal het vermogen hebben zichzelf te genezen van ziekte en alle problemen kunnen overwinnen. Als we onszelf blijven creëren, kan onze creativiteit verbazingwekkende vormen aannemen en kan al het andere evolueren en samenkomen in een volmaakte harmonie.

Je hoeft niet meer voort te ploeteren over een weg vol leed. Je bent nu in staat je leven opnieuw te creëren. Het verleden is voorbij en voorgoed verdwenen. Als steeds meer mensen zich aansluiten om alleen maar goede, stralende, prachtige en harmonieuze dingen te creëren, zal zowel ieder mens afzonderlijk als de mensheid als geheel in het nieuwe millennium een ongekende hoogte bereiken.

De kracht van creativiteit

Niemand geeft graag toe dat de problemen waarmee hij of zij te maken heeft door eigen toedoen zijn ontstaan. De meeste mensen hebben zelfs niet door dat dit het geval is. Dit heeft tot gevolg als dingen mis gaan, veel mensen ervan uitgaan dat ze gewoon zijn voorbestemd om als een mislukking door het leven te gaan. Om wat voor iets het ook gaat, ze hebben het gevoel dat ze het nooit zo goed zullen doen als anderen. Elke dag opnieuw zeggen ze tegen zichzelf: het heeft toch geen zin! Wat ik ook doe, het gaat toch nooit goed. Iedereen denkt dat ik een mislukking ben – en ze hebben nog gelijk ook!

Deze mensen zien zichzelf als (…) ongetalenteerd en ze leven voortdurend met de angst om fouten te maken. Zelfs als ze hun best doen, beschuldigen ze zichzelf er nog van dat ze niet genoeg hun best doen. (…) Langzaam maar zeker creëren deze mensen een onwrikbaar beeld van zichzelf als mislukkeling – als iemand zonder creativiteit.

Tegen deze mensen zou ik willen zeggen: hoe kun je nu geloven dat je geen creativiteit bezit? Je huidige manier van leven is uitsluitend door jou gecreëerd en dat op zich is al een bewijs van je creativiteit!

Wat is dit verschijnsel dat we creativiteit noemen? Het is de kracht van het leven zelf. Het is het vermogen je gedachten in de wereld vorm te geven. Creativiteit is het vermogen waarmee je je verbeelding tot werkelijkheid maakt. Als je, net als het ‘mislukte zelf’ dat hierboven beschreven wordt, denkt dat je een mislukking bent en voortdurend beelden van mislukking in je geest creëert, betekent dat alleen maar dat je de mal aan het smeden bent voor een ‘mislukt zelf’ en deze in je eigen toekomst projecteert.

Het is aan jou om te creëren wat je wilt creëren. Je creëert het door je eigen levenskracht – je creativiteit – te gebruiken bij het bereiken van je doelen.

Het is dus uitermate belangrijk dat we allemaal onze eigen doelen formuleren! Als je eenmaal hebt besloten wat voor soort leven je wilt leiden of wat voor mens je wilt zijn, richt je creatieve vermogen naar dat verlangen en neemt je leven in deze wereld een bepaalde vorm aan.

Wat zou je willen doen? Wat zou je willen worden? Wil je iemand worden die vol toewijding voor zijn of haar gezin zorgt of wil je door anderen bemind en gerespecteerd worden? Zie je jezelf als iemand met een groot hart die mensen in nood een helpende hand reikt? Misschien wil je iemand zijn die zich inzet voor zijn of haar land en de eendracht tussen landen, culturen en religies wil vergroten. Of je hebt misschien een bepaald soort werk in gedachte. Misschien wil je directeur worden of een kunstenaar, arts, verpleegkundige of maatschappelijk werker. (…)

Het maakt niet uit wat je ambitie is. Als je eenmaal je doel hebt geformuleerd, kun je de eerste stap in die richting gaan zetten. Verwacht echter niet dat al je dromen in één dag werkelijkheid worden.

Laten we ons eens vooorstellen dat je nog jong bent en heel graag een concertviolist wilt worden. Als je er echt naar verlangt om heel goed viool te leren spelen, moet je door verschillende niveaus van studies en oefening heen, zodat je levensenergie stap voor stap kan toewerken naar dit doel.

Je creatieve vermogen wordt te allen tijde in gang gezet door je eigen bewustzijn. Net zoals geboorte en dood binnen de onafgebroken levensstroom onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maken creativiteit en bewustzijn samen deel uit van de levenskracht die vanuit je levensbron door je heen stroomt. In het streven om je doel te bereiken, creëer je jezelf van moment tot moment.

Dit proces kan gepaard gaan met zowel pijn als vreugde, momenten waarop je het wilt opgeven, momenten waarop je je ellendig, opstandig, gekwetst of minderwaardig voelt. Er kunnen momenten zijn waarop je verleidingen moet weerstaan (…)

Er kunnen zich ook allerlei veranderingen in je leven voordoen. Misschien moet je verhuizen (…) Ook andere aspecten kunnen een uitdaging vormen, zoals de gezinssituatie, geld of je eigen talent. Op deze momenten is het belangrijk dat je op zoek gaat naar het meest wijze gebruik van je creativiteit. Als je je doel in je hart blijft dragen, zul je in staat zijn de juiste keuzen te maken om je doel te bereiken, ongeacht de moeilijkheden die zich voordoen.

Ongeacht het doel dat we kiezen, moeten we ons allemaal de vraag stellen: wat moet ik nu doen? Wat moet prioriteit krijgen in mijn denken? Vanuit welke positie wil ik reageren op de dingen?

Er is veel dat in overweging genomen moet worden. Om een langetermijndoel te bereiken, moeten we van dag tot dag kleinere doelen formuleren en van moment tot moment onze keuzen maken.

Om het beste resultaat te kunnen bereiken, moeten we onder geen enkele omstandigheid onze bezieling laten varen. We moeten de hoop nooit opgeven.

Twijfel nooit aan jezelf

Tot dusver hebben veel mensen hun leven in een negatieve richting vormgegeven. In plaats van hun creatieve vermogen aan te wenden om hun ongekende mogelijkheden tevoorschijn te laten komen, hebben ze het gebruikt om op anderen te steunen. Als iets lastig lijkt, investeren ze enorm veel energie in het vinden van iemand die het voor hen kan doen. Als een bepaalde taak veeleisend of problematisch is, gaat een groot deel van de energie zitten in het zoeken naar wegen om zich te kunnen verlaten op de talenten van anderen. Manieren om anderen te gebruiken, om je te verschuilen achter anderen, manieren om te vermijden dat anderen je verachten, je uitlachen of kwaadspreken: door jarenlang onze creativiteit te gebruiken voor dit soort pogingen, zijn we bedreven geworden in de kunst van de afhankelijkheid. Zéér bedreven.

Wat is het pijnlijk om dit te zien, als je weet dat het in wezen de bedoeling is dat we onze creatieve energie gebruiken om op eigen benen te staan, onze eigen talenten te ontplooien en onze eigen wegen te gaan! Te vaak gebeurt het dat mensen hun verantwoordelijkheden verontachtzamen of bepaalde dingen niet durven te doen, alleen maar omdat ze gewend zijn van anderen afhankelijk te zijn.

Hoe kunnen we deze negatieve levenswijze ontgroeien? De eerste en belangrijkste stap is dat we ophouden met aan onszelf te twijfelen. Geloven in jezelf is de eerste stap – dat is je uitgangspunt. (…) mensen met een gelukkig leven zijn mensen die in zichzelf geloven. Geloven in jezelf betekent een leven van waradigheid, vertrouwen en moed.

Waarom twijfelen mensen aan zichzelf? Omdat ze zichzelf niet werkelijk kennen en niet echt hun best doen om zichzelf te leren kennen. Als je werkelijk gelukkig wilt zijn, moet je breken met je verknochtheid aan twijfel. Twijfel zal nooit iets stralends of nieuws creëren. Twijfel maakt alleen maar kapot. Twijfel trekt alleen maar duisternis aan. Als je wordt bekropen door twijfel, zorg er dan voor dat hij nooit de vrije hand krijgt. Pak hem direct bij de kop en kijk of er een grond van waarheid in zit. Als je daar eenmaal duidelijkheid over hebt, kun je je aandacht weer op het positieve richten.

(…) Wat er ook gebeurt (…) twijfel is taboe. Als je geen twijfel koestert, beweegt alles vanzelf in positieve richting. Alles verandert ten goede.

Het belangrijkste is dat je je doel in je hart bewaart en er elke dag contact mee houdt. Er is een spreekwoord dat zegt ‘veel beekjes maken één groot water’. Beetje bij beetje groeit dat wat je dagelijks creëert tot iets groters, totdat je je doel in deze wereld hebt bereikt.

Van het begin tot het eind is het leven een proces van creëren. Het resultaat van dit proces wordt zichtbaar op het moment dat we sterven.

Het is niet nodig om te beginnen met iets groots, maar het is wel belangrijk dat je hoog mikt. Als je jezelf blijft creëren, kun je ervan op aan dat je het doel dat je voor ogen hebt zult bereiken.

Wat een geluk hebben we dat we iets prachtigs kunnen creëren. En waartoe zal het allemaal leiden?

De toekomst wacht om te worden gecreëerd.

De macht van je woorden

Met een enkel woord kun je iemand al kwetsen of kwaad maken. Het omgekeerde is ook waar: met een enkel woord kun je iemand gelukkig maken of iemands pijn verlichten.

Oorspronkelijk was dit echter niet de bedoeling van woorden. Woorden waren niet bedoeld om mensen met elkaar te laten praten of hun ideeën en gevoelens te laten uitwisselen. De oorspronkelijke bedoeling van woorden was anders.

Als dat zo is, wat is een woord dan wel? Waar komt het vandaan en wat doet het? Is een ‘woord’ niet een uitzonderlijk mysterieus en betekenisvol iets?

Als we de oude heilige boeken lezen, hebben we soms het gevoel in het duister te tasten als het gaat om zinnen waarin verwezen wordt naar ‘het woord’ als idee. We willen er meer over weten. We willen het begrijpen. En dus gaan we vragen stellen.

Masahisa Goi heeft in zijn boek ‘Questions of Faith’ een van die vragen beantwoord:

“Vraag: In het Nieuwe Testament staat de versregel: ‘In den beginne was het Woord …’ (Johannes 1:1). Ik heb het gevoel dat deze versregel een diepe en kostbare waarheid in zich draagt, maar de precieze betekenis ervan ontgaat me. Kunt u me uitleggen wat ermee bedoeld wordt?

Antwoord: Over het algemeen als mensen aan een woord denken, denken ze gewoon aan het geluid dat wordt geproduceerd door de trilling van de stembanden. Wanneer Jezus het heeft over ‘het Woord’, doelt hij echter op de straling, of de golven, die de bron van het grote universum uitzendt. Hij doelt op de golven van goddelijk licht. Dit concept is ook terug te vinden in het shintoïsme.

Wanneer het goddelijk licht door middel van de fysieke stem wordt overgebracht, noemen we het ook wel een ‘woord’. Deze lichtstralen dragen de kracht in zich die alles in het universum creëert. Dat is de reden waarom we zeggen dat alles uit ‘woorden’ bestaat.”

Dit is hoe ik het begrijp:

In een ver verleden, toen de menselijke geesten zich voor het eerst losmaakten van de bron, waren ze nog een met het universum en konden ze de resonantie, of het ‘woord’, die de universele bron uitstraalde direct ervaren. Tegelijkertijd konden ze de gevoelens en intenties van anderen ervaren. Om met elkaar te communiceren, hoefden ze geen woorden te gebruiken. Ook zonder woorden konden ze elkaar uitstekend begrijpen, doordat ze elkaars ideeën en gevoelens konden voelen.

Zelfs nu nog zien we deze woordloze, van hart tot hart communicatie. Moeders kunnen de gevoelens waarnemen van hun pasgeboren baby of kinderen die nog niet kunnen praten. Stellen en gezinsleden begrijpen elkaar zonder dat er een woord gezegd hoeft te worden. Met de gedachten en de gevoelens die aan de woorden voorafgaan, kunnen mensen zich op natuurlijke wijze op elkaar afstemmen.

Maar waarom zijn we dan woorden gaan gebruiken? We zijn woorden gaan gebruiken om met onszelf te praten, en niet met anderen. Wanneer we een goddelijke resonantie ervoeren vanuit een hogere dimensie, gebruikten we woorden om er met onszelf over te praten – en niet met anderen.

Wat had dat voor nut? Vanwaar die behoefte aan woorden? Mensen hadden woorden nodig om de materie in deze driedimensionale wereld vorm te geven. We gebruikten woorden om de materiële creatie te bewerkstelligen, vanuit de wijsheid, intuïtie, vrijheid en het creatieve vermogen, de voortreffelijkheid die de mens gegeven is. In snel tempo werden er materiële zaken gecreëerd met de spirituele kracht en de goddelijke energie van onze ontzagwekkende, machtige woorden.

Oorspronkelijk waren de woorden die we spraken voor onszelf bedoeld en tegelijkertijd een offer aan de universe bron. Dit had tot gevolg dat de energie, het licht en het vermogen van de individuele mens zich concentreerden en versmolten met de immense kracht van de universele bron. Hierdoor kregen onze gedachten in deze wereld hun materiële vorm. Tegenwoordig noemen we dergelijke activiteiten ‘uitvinden’ en ‘ontdekken’. Ze ontstaan wanneer we ons innerlijke, creatieve vermogen aanspreken en het door middel van woorden manifesteren.

Voor het creëren van materie in deze wereld zijn gedachten alleen niet voldoende. Pas als onze gedachten tot ‘woorden’ zijn geconcentreerd en zijn aangevuld met universele kracht en energie, wordt materie in deze wereld tot vorm. Dat is de reden waarom ik zeg dat woorden niet waren bedoeld als menselijk communicatiemiddel.

Door gebruik te maken van de bijzondere wijsheid, intuïtie en creativiteit waarover wij mensen beschikken, hebben we briljante, wonderbaarlijke, zinvolle en prachtige dingen gemaakt. Het heeft ons het opperste geluk geschonken om ons vermogen te gebruiken om dingen te creëren die noodzakelijk, belangrijk en waardevol zijn voor de mensheid.

Om te beginnen ging ieder van ons op zoek naar wat voor onszelf en voor anderen nodig was. Vervolgens brachten we onze ideeën tot uiting door middel van ‘woorden’ (geconcentreerde energie) die we zowel tot onszelf als tot de universele bron richten. Door middel van die ‘woorden’ werkten mensen samen met de oneindige stroom van energie van de universele bron en ging de materie zich manifesteren in deze wereld.

In het begin was de mens volkomen een met alles wat er in de universele ruimte bestond. We waren individuele levensstralen, subtiele trillingen die door het ene, allesomvattende Leven werden uitgezonden. En op een gegeven moment baarde het universum het menselijke fysieke lichaam door die subtiele vibraties een grovere, tastbare frequentie te geven.

In eerste instantie waren de trillingen van het menselijke fysieke lichaam niet zo grofstoffelijk en tastbaar zoals nu en konden mensen hun trilling zelf regelen. We konden onze goddelijkheid manifesteren door subtiele lichttrillingen uit te zenden. Of we konden weer een fysieke entiteit worden, door de trillingen wat minder subtiel te maken. Op deze manier konden geesten zich vrij door de universele ruimte bewegen en we genoten zowel onze goddelijke existentie als ons leven als menselijk wezen.

Vervolgens gingen we steeds meer interesse vertonen voor de fysieke aspecten van het leven. We gingen ernaar verlangen om langere tijd aaneen in de fysieke wereld te vertoeven. Om een langer verblijf mogelijk te maken, moesten we ons vernuft om te ontdekken en uit te vinden gebruiken. Individuen bundelden hun wijsheid en deden steeds meer uitvindingen; zodoende creëerden we wat nodig was om het leven van ons fysieke lichaam te verlengen. Met ‘woorden’ creëerden we het ene na het andere materiële ding en we gingen op in het genot van het creëren.

We gingen ons ook interesseren voor de dingen die anderen hadden uitgevonden. Er ontstond een verlangen om dingen te maken die nóg beter, nuttiger, wonderbaarlijker waren – dingen die anderen zouden verrassen en imponeren. Op deze manier raakten mensen langzaam maar zeker met elkaar in competitie.

In het begin hadden mensen een positieve en nuttige invloed op elkaar. We stimuleerden en bemoedigden elkaar en door deze vriendschappelijke competitie creëerden we prachtige, bruikbare dingen. Vervolgens werd deze competitie steeds gedrevener en er ontstond het egoïstische zelf. De menselijke interactie werd harder en scherper en uiteindelijk gingen mensen dingen creëren die een negatieve invloed op anderen hadden.

De wetten der harmonie

Oorspronkelijk verbleef de mens in een meerdimensionale, hemelse wereld. Langzaam maar zeker veranderde de situatie. De woorden die mensen spraken veroorzaakten kwetsing, pijn en woede. Het menselijk bewustzijn gleed af naar een lager niveau.

Ondertussen bleven de mensen de dingen creëren die ze wilden creëren. Maar aangezien het creëren van schadelijke dingen tegen de wetten der harmonie inging, verschafte de universele bron niet langer de energie die nodig was om die dingen snel te kunnen manifesteren. Met als gevolg dat het in deze wereld erg veel tijd ging kosten om materie te creëren.

Met het verstrijken van de tijd raakten wij mensen steeds verder verwijderd van onze oorspronkelijke waarheid, totdat we vrijwel al het contact hadden verloren met de goddelijke intentie. We wisten niet meer hoe we de energie van de universele bron konden ontvangen en gebruiken.

Onze interesse voor het fysieke leven groeide, we vergrootten onze capaciteten en maakten er op grote schaal gebruik van. Dit leidde weliswaar tot ontzagwekkende ontwikkelingen in de materiële beschaving en sommige mensen konden een luxueus leven gaan leiden, maar in de loop van dit proces vergaten we de waarheid en het licht van ons oorspronkelijke wezen en al vele lange jaren ligt het onaangeroerd diep in ons binnenste verscholen.

Toch hebben het licht en de waarheid de mens nooit verlaten. De waarheid leeft altijd krachtig in ieder van ons voort. De mogelijkheid om onze intrinsieke wijsheid, intuïtie en helende kracht ten volle te benutten, hebben we echter verontachtzaamd. Het bewustzijn van de mens is in een lagere dimensie terechtgekomen.

Wanneer van licht vervulde gedachten worden uitgezonden, worden ze omgezet in van licht vervulde woorden; van licht vervulde woorden roepen een van licht vervulde creatie op en een van licht vervulde creatie doet van licht vervulde materie ontstaan. Omdat dit proces gehoorzaamt aan de universele wet, zet het de energie van het universum in beweging en biedt het ons de mogelijkheid briljante, grootse objecten te manifesteren die de mensheid kunnen dienen.

Als het proces daarentegen een negatieve wending neemt, leiden negatieve gedachten tot negateve woorden, negatieve creaties en negatieve materie – die tegen de wet van het universum indruisen.

Gedachten en woorden als zodanig zijn krachten. Daarom creëren negatieve gedachten en woorden verwrongen materie, schadelijke verschijnselen en ongunstige omstandigheden. Maar als de universele bron geen extra energie verschaft, is het uitermate lastig en gaat het oneindig lang duren om het proces van manifestatie te voltooien. Ook dit is niets minder dan een groot geschenk van liefde van het universum.

Aan de ene kant is het een geluk dat, ondanks het feit dat we met man en macht negatieve woorden hebben uitgezonden, de negatieve materialisatie ervan tot een minimum beperkt is gebleven. Aan de andere kant, omdat materie in deze wereld vanwege alle negatieve woorden zo moeilijk kan materialiseren, blijven onze negative gedachten in ons circuleren en hebben ze uiteindelijk, doordat we ze bezielen met levensenergie, veel invloed op ons lichaam en onze geest. Daarbij komt dat we onszelf zonder het te beseffen veel leed en angst bezorgen, aangezien de negatieve woorden die door onze negatieve gedachten ontstaan oorspronkelijk tot onszelf zijn gericht en alles wat we uitzenden uiteindelijk ook weer bij onszelf terugkomt. Dit is een wet van de schepping.

Ondertussen leidde de gewoonte die was ontstaan om woorden zowel tot anderen als tot onszelf te richten, ertoe dat woorden op een volslagen andere manier gebruikt werden dan bedoeld. Met als gevolg dat de meeste mensen tegenwoordig denken dat woorden slechts een middel tot onderlinge communicatie zijn.

Omdat mensen er zo over denken, zien ze er ook geen kwaad in om boosaardige woorden, harde woorden of woorden die anderen pijn doen te spreken. Vandaag de dag gebruiken mensen hun woorden als zwaarden, om te kunnen uithalen naar anderen. Ze realiseren zich niet dat die woorden uiteindelijk ben hen terugkomen.

In eenvoudige woorden werkt het proces als volgt: alles wat we denken en zeggen, denken en zeggen we over onszelf. Zodra de woorden onze lippen verlaten, hebben we ze tegen onszelf gezegd.

Dat is een beangstigende gedachte! Als we eenmaal weten dat al onze woorden tot onszelf zijn gericht, zullen we onze woorden gaan wegen en zorgvuldiger kiezen. We zullen alleen nog positieve woorden willen gebruiken die sprankelen van het licht. Ongeacht de situatie onthouden we ons bewust van negatieve, haadragende, dreigende woorden. Als we eenmaal weten dat we ze tegen onszelf gebruiken, krijgen we ze niet meer over onze lippen.

Wat hebben we al die tijd dan eigenlijk gedaan? Al eeuwenlang heeft ieder mens de waarheid op z’n kop gezet. We hebben de woorden niet ‘gebruikt’, maar ‘misbruikt’. Dit afschuwelijke misbruik van woorden is de basis van de koude, wrede wereld die we om ons heen hebben opgebouwd.

Nu we de 21e eeuw hebben betreden, moeten we al onze illusies rond woorden opgeven. Alle negatieve woorden moeten worden gezuiverd. Als we willen dat het leven op aarde kan blijven evolueren, moeten al onze woorden stralend en harmonieus worden.

Als we terugkijken naar de geschiedenis van de mensheid, gaan we beseffen dat alle conflicten, calamiteiten, ziekten en discriminatie zijn veroorzaakt door de manier waarop ieder individu gebruik maakt van woorden – al deze dingen hebben de mens getroffen door de kracht van de woorden die iemand spreekt.

Als we deze wereld stralend en harmonieus willen maken, is het beste wat we kunnen doen, ervoor zorgen dat we alleen maar goede gedachten in ons hoofd toelaten en alleen maar goede woorden over onze lippen laten komen. We moeten uiting geven aan onze hoop en grootste verlangens. We moeten zeggen: Ik kan het, ik weet het zeker. Alles is mogelijk. Alles zal beter worden. Alle tegenslag zal verdwijnen. Elke nood zal worden gelenigd. Alles zal in harmonie komen. Ik zal mijn talenten ontplooien. Ik zal prachtige vriendschapen opbouwen. Ik zal een fantastisch huwelijk hebben…

We moeten uitdrukking geven aan onze diepste wensen.

De woorden die we spreken, creëren de wereld van de 21e eeuw. Als we stelselmatig woorden van dankbaarheid, lof, hoop en bemoediging spreken, zullen onze woorden de overeenkomstige energie van het universum aantrekken, wat leidt tot gezondheid, geluk, harmonie en een onbegrensde ontwikkeling in onze toekomst.

Alle levende wezens verlangen ernaar te worden getroost en opgebeurd door woorden die vervuld zijn van vreugde en licht. Ieder mens verlangt ernaar te versmelten in de eenheid met al het andere in de natuur en de schepping. Dit zal gebeuren wanneer we alle levensvormen respecteren en hen overspoelen met woorden van lof en waardering: Dank je, geliefde aarde! Dank je, lucht, water, zeeën, rivieren, stenen, dieren en planten!

Uiteindelijk betekent ‘woord’ in wezen ‘levenstrilling’. Ieder mens en alles wat leeft zendt voortdurend levenstrillingen of ‘woorden’ uit. Het probleem is dat de meesten van ons die woorden niet horen. Misschien is het juister om te zeggen dat we onze bereidheid om ze te horen zijn kwijtgeraakt. We hoeven er alleen maar naar te luisteren, dan zullen we ze zeker kunnen horen.

De rotsen en het zand spreken ‘woorden’. De zee en de rivieren spreken ook. Dieren en planten spreken. De zon, de sterren en de planeten spreken voortdurend woorden – ze zingen de lof van het leven – ze bezingen de vreugde en de eeuwigheid van het leven.

Tegenwoordig zijn vele mensen vergeten hoe ze naar die ‘woorden’ moeten luisteren, maar er zal ongetwijfeld een moment komen waarop we ons er weer allemaal van bewust zijn. Dan komt de natuur weer tot leven en zal de harmonie zich over de hele wereld verspreiden.

Hoe je geluk kunt uitnodigen

Wat was er eerst, de kip of het ei? Iedereen kent deze eeuwenoude vraag en we kunnen er lang over discussiëren zonder ooit tot uitsluitsel te komen.

Laten we aannemen dat er eerst het ei was en daarna de kip. We zitten dan met het raadsel waar het ei in eerste instantie vandaan is gekomen. We komen dan onvermijdelijk tot de conclusie dat het ei uit de kip is gekomen. De kip werd echter uit het eig geboren. De cirkel van oorzaak en gevolg gaat dus tot in het oneindige door – niemand weet waar het werkelijke begin of einde is.

Laten we voor dit moment stellen dat het ei de oorzaak is en de kip het gevolg. De een zegt misschien dat de oorzaak (het ei) er eerst was, terwijl de ander misschien zegt dat het gevolg (de kip) voorafging aan de oorzaak. Afhankelijk van je standpunt en manier van denken, kun je je aansluiten hetzij bij de theorie van oorzaak en gevolg, hetzij bij de theorie van gevolg en oorzaak. Ik ben van mening dat iedereen zijn eigen keuze mag bepalen.

Misschien zeg je nu dat je de theorie van oorzaak én gevolg wel kent, maar nog nooit hebt gehoord van de theorie van gevolg en oorzaak. Dat komt doordat de theorie van gevolg en oorzaak een nieuw begrip is dat door mij is uitgevonden. Volgens de wet van oorzaak en gevolg is er eerst een oorzaak die leidt tot een bepaald gevolg. Bij de wet van gevolg en oorzaak is er eerst een gevolg, dat op zijn beurt weer leidt tot een nieuwe oorzaak.

Wat is de reden dat ik een dergelijk concept introduceer? Al tijdenlang leggen mensen zichzelf ernstige beperkingen op vanwege de cycli van oorzaak en gevolg zoals die zich van oudsher voordoen. Het doet pijn aan mijn hart om hen zo te zien lijden en ik wil hen helpen om zichzelf te bevrijden, opdat ze een gelukkig en creatief leven kunnen gaan leiden.

De wet van oorzaak en gevolg

Als je het zaad van viooltjes zaait, zullen er viooltjes gaan groeien en bloeien. Het zaaien van het zaad is hier de oorzaak. Het gaat vooraf aan het gevolg, het bloeien van de viooltjes. (…) Allle situaties in de wereld kunnen worden verklaard aan de hand van de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet is tegenwoordig algemeen bekend en geaccepteerd.

Als mensen echter zozeer bekend zijn met de wet van oorzaak en gevolg, waarom laten ze het dan toe dat de bekende ellende en mislukkingen zich steeds opnieuw voordoen? Als mensen inzien dat hun huidige pijn en verdriet door bepaalde factoren in het verleden worden veroorzaakt, waarom beloven ze dan niet plechtig nooit meer diezelfde fouten te maken?

De wet van oorzaak en gevolg is een belangrijke sleutel om de oorzaken van ons ongeluk te ontdekken. Als we er echter niet in slagen ons los te maken van die oorzaken in het verleden, dan zal het uitzonderlijk moeilijk worden om een gelukkige toekomst te creëren

De wet van gevolg en oorzaak

Volgens de wet van oorzaak en gevolg ligt de oorzaak van het ongeluk altijd in een beperke of relatieve kijk op de wereld. Mensen denken bijvoorbeeld: had ik die eigenschappen maar! Had ik maar een huis of een stuk grond! Was ik maar jonger of mooier! Had ik maar een betere opleiding, of voor een meer toonaangevend bedrijf gewerkt, of kwam ik maar uit een beter nest!

Er is geen eind aan de lijst van dingen waar mensen naar verlangen. Want zolang mensen op deze manier denken, is het onvermijdelijk dat sommige mensen gelukkig worden en anderen zich moeten behelpen met minder gelukkige omstandigheden.

De wet van gevolg en oorzaak, daarentegen, begint daar waar we de oorzaken van een beperkte wereld overstijgen. Volgens deze wet veroorzaken we eerst een stralend gevolg, zodat hieruit als vanzelf een vreugdevolle nieuwe invloed voortvloeit. Het begint met dat wat we vanuit onze onbegrensde creativiteit een gevolg creëren. In plaats van ons te concentreren op de beperkte doelen van de materialistische wereld, richten we onze aandacht op de onbegrensde mogelijkheden van de geest.

In feite is het veel gemakkelijker om te beginnen met het genereren van een door ons zelf uitgekozen gevolg. Dat komt doordat we vol zitten met dergelijke gevolgen. Ieders verbeelding is een rijke bron van liefde, gezondheid en geluk. Als we ons bewustzijn afstemmen op deze onmetelijke kwaliteiten, zullen ze vanzelf een nieuwe verzameling oorzaken te voorschijn roepen.

Probeer te denken aan de gelukkige persoon die al in je leeft. Roep bij jezelf een gevoel op van blijvende harmonie, kalmte en gemoedsrust. Visualiseer een opgewekt gezin waarin je wordt omringd door je geweldige partner en kinderen. Kijk naar jezelf zoals je in essentie bent: zinderend van vitaliteit en in harmonie met het universum.

Geluk ontwaakt het eerst in het hart. Vervolgens werkt de energie van het hart als een magneet op alles wat geluk veroorzaakt. Zelfs materieel geluk en gelukkige relaties beginnen vanzelf naar je toe te komen.

Dit is wat ik wil benadrukken: als je de oorzaken die bij de materiële wereld horen eenmaal hebt begrepen, hoef je je hierdoor niet meer aan banden te laten leggen. Je volgende stap is dat je je op de toekomst gaat richten.

Wanneer je je aandacht richt op de onbegrensde wereld van de geest, zullen de door jou gewenste verschijnselen zich vanzelf in je leven manifesteren. In plaats van je geluk te definiëren in termen van de hoeveelheid materieel gewin, vertel je jezelf dat alles wat je verlangt als bestaat in een wereld die de materiële wereld verre overtreft.

Het is niet nodig om voortdurend in angst te leven voor de wet van oorzaak en gevolg. Als een zaadje eenmaal is gezaaid, kun je de situatie niet verbeteren door je zorgen te maken. Als je voortdurend bang bent voor de gevolgen van je daden, zijn al je dagen met angst en zorgen gevuld.

Wanneer de gevolgen van je daden in je leven verschijnen, probeer je dan te bedenken dat al die dingen alleen maar verschijnen om ook weer voorgoed te verdwijnen. Laat je niet meer aan banden leggen door de fouten uit het verleden. Behoud je levenslust en je vertrouwen, en wees ervan overtuigd dat wanneer die vroegere oorzaken eenmaal zijn verdwenen, het allemaal een stuk beter zal gaan.

Mijn theorie van gevolg en oorzaak gaat één stap verder dan de wet van oorzaak en gevolg. Het is een theorie van standvastig lichtgeoriënteerd denken waarmee we ons concentreren op dat wat stralend is. Het is een manier om ons onbegrensde potentieel naar buiten te brengen. Gelukkig is het niet ingewikkeld: zodra er een donkere gedachte voorbijkomt, zetten we er een stralende tegenover. Wanneer je wordt omhuld door een gevoel van pessimisme, prik je het door met de positieve energie van een optimistisch woord. Van de vroege morgen tot de late avond creëer je stralende nieuwe gevolgen. Met andere woorden, je creëert gedachten vervuld van harmonie, geluk, optimisme en liefde voor je medemens.

(…)

Waarachtig ontwaken

Elke dag weer zie ik hoeveel verwarring er in de harten van de mensen leeft en voel ik het verlangen hen te helpen zich hiervan te bevrijden. Dat is de reden waarom ik iedereen wil aansporen zo vroeg mogelijk zijn of haar intrinsieke waarheid te ontdekken.

Vreemd genoeg vindt het moment van ontwaken onverwachts plaats, in een onbewaakt moment. Een waarachtig ontwaken is niet het resultaat van langdurige inspanning, geduld of studie, noch iets wat je door het vergaren van kennis bereikt. Zolang je er door middel van kennis probeert te komen, blijft het buiten je bereik.

Wat bedoel ik met ‘waarachtig ontwaken’? Ik bedoel het terugvinden van de kwijtgeraakte intuïtie – de universele wijsheid die ieder mens heeft meegekregen. Mensen dwalen nog steeds in verwarring rond, met onnodig veel leed op hun schouders geladen, omdat ze alleen maar hun beperkte kennis gebruiken zonder hun reservoir aan innerlijke wijsheid.

Je eigen intuïteve waarneming is kristalhelder. Stem je hart nu, op dit moment, af op je onberispelijke, alles bevattende intuïtie. Op dit moment kan je intuïtie je vertellen wat je nodig hebt, wat je moet doen en in welke richting je je stappen moet zetten op de weg die je vandaag gaat.

Zelfs als je alle wijsheid die je ooit hebt verworven bijeenraapt, zou je nog niet in staat zijn de problemen waar je nu mee te kampen hebt op te lossen. Alles wat je weet, hoeveel dat ook is, heeft betrekking op je vroegere ervaringen. Het behoort niet tot de ‘jij’ die je vandaag bent. Het kan je niet vertellen in welke richting je toekomst ligt. Het kan je wel enige ondersteuning bieden, maar geen wezenlijke oplossing.

Gerekend vanaf de oudheid tot op heden, hoeveel mensen zijn er niet geweest die zich in hun leven uitsluitend hebben laten leiden door de kennis die ze vooraf hadden vergaard? En wat heeft het ons gebracht? Deze vraag kan iedereen zo beantwoorden. Het heeft ons de ene na de andere oorlog gebracht, de ene ziekte na de andere, hongersnoden, rampen en allerlei andere verschrikkingen.

Uiteindelijk hebben we het punt bereikt waarop ieder lid van de menselijke familie een nieuwe start moet maken en zich op de toekomst moet richten; het is tijd om op een nieuwe manier van denken over te stappen.

Als we werkelijk gelukkig willen zijn, als we werkelijk gezond en succesvol willen zijn, dan moeten we onze gedachten voortdurend richten op de kwaliteiten en situaties die we te voorschijn willen laten komen: opborrelend geluk, een stralende gezondheid, vervulling, harmonie, vriendschap, voorspoed en dankbaarheid jegens alles in de natuur en de schepping.

Door ons bewustzijn gestaag te richten op de stralende wereld van de hoop en de dromen die we koesteren, brengen we de gevolgen teweeg die leiden naar een stralende toekomst. De gelukkige omstandigheden die we visualiseren, zullen als vanzelf om ons heen vaste vorm krijgen en de prachtige mensen, dingen, talenten en inzichten waarnaar we verlangen, zullen ook daadwerkelijk naar ons toe komen.

Als steeds meer mensen op deze manier gaan leven, vanuit een onwankelbaar geloof in het effect ervan, zullen we al snel tot de ontdekking komen dat er een wonderbaarlijke innerlijke verandering heeft plaatsgevonden. Door deze veranderingen in onszelf te bewerkstelligen, veranderen we ook de wereld.

 

Geschreven door Masami Saionji, uit: ‘Je kunt de wereld veranderen’, Ervin Laszlo

 

Download hier het artikel: Je kunt jezelf veranderen