De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: De meester in je Zelf

Cursussen

Mystiek en gnosis stellen het Pad naar de innerlijke meester centraal. Zoveel namen als er zijn voor de essentie in de mens - godsvonk, Atman, Zelf - zoveel Paden zijn er. Tijdens de cursus worden belangrijke mystiek-gnostieke stromingen verkend.

Mystiek en gnosis duiden op de esoterische onderstroom in spiritueel-religieuze tradities die een innerlijk contact met de godsvonk beogen. Mystici en gnostici uit het verleden, die een rechtstreeks contact met de goddelijke bron in henzelf hadden, moesten deze kennis vaak verborgen houden, uit angst voor vervolging of om te voorkomen dat de kennis werd misbruikt. Vandaar dat mystieke en gnostieke leringen vaak geheim of ‘occult’ zijn gebleven. Denk bijvoorbeeld aan stromingen als die van de Essenen, katharen en rozenkruisers, die hun mystieke leer voor de buitenwereld afschermden.

Met de komst van theosofie en antroposofie aan het einde van de negentiende eeuw en de ontwikkeling van tal van nieuwe, spirituele stromingen in deze zogenoemde ‘nieuwe tijd’, is aan het geheime karakter van mystiek en gnosis een einde gekomen. Vandaar dat we in een cursus als deze de vele facetten van mystiek en gnosis en hun tradities kunnen belichten. Drie boeken vormen hierbij een leidraad:

‘De roep om een meester: de meester in ons’ van Karlfried Graf von Dürckheim; ‘Eeuwige wijsheid’ van Aldous Huxley en ‘Upanishaden: het mysterie van het Zelf’ van W. van Vledder.

Opzet van de cursus:

  • Dag 1: Zoektocht naar de innerlijke meester en de eeuwige wijsbegeerte
  • Dag 2: Oosterse & Westerse mystiek; dualistische en non-dualistische stromingen
  • Dag 3: De wijsheid van de Upanishaden: Het mysterie van het Zelf
  • Dag 4: De wijsheid van Hermes Trismegistus: Tafel van Smaragd & Corpus Hermeticum
  • Dag 5: Christelijk geïnspireerde mystiek & gnosis: essenen, katharen en rozenkruisers