De weg naar je ware zelf

Nieuws

Narcisme: ontkenning van het ware zelf

Alle artikelen, Boeken & films, Dieptepsychologie, Downloads

BOEKEN - Dit boek over narcisme van Alexander Lowen, een bekend Freudiaans geïnspireerde psychotherapeut, geldt als een standaardwerk over narcisme en haar relatie tussen lichaam en brein.

Je moet bij het lezen van dit werk af en toe wel door de regels heen kunnen leven. Alaxander Lowen heeft zijn training in psychotherapie gehad bij Wilhelm Reich, wiens visie op karakterstructuren en hun uitingen in het lichaam, gebaseerd zijn op de psychoanalyse van Freud. Hierin schuilt een beperking, omdat de relatie tussen geest en lichaam in Freudiaanse zin wordt opgevat als een functie van het libido en seksualiteit. Lowen’s theorievorming over narcisme draait zodoende vaak rond de gestoorde seksuele functie. Als je deze hardcore Freudiaanse opvatting wat kunt relativeren, dan komt de rest van Lowen’s visie op narcisme beter tot zijn recht.

Overigens, Lowen heeft de relatie tussen lichaam en geest samen met John Pierrakos verder uitgewerkt in de zogenoemde ‘bio-energetica’. Lowen betoogde dat lichaamshuiding en lichaamstaal tot de essentiële instrumenten van psychotherapie behoorden. Hij maakte hierbij gebruik van de standaard vijf karakterstructuren van zijn leermeester Wilhelm Reich. Deze karakterstructuren (schizoïde, oraal, psychopathisch, masochistisch, rigide) drukken zich uit in het lichaam, ondermeer door spierspanningen. In zijn boek over narcisme maakt hij veelvuldig gebruik van dit concept.

Tekenend is dat Pierrakos, met wie Lowen de bio-energetica ontwikkeld had, later samen met zijn vrouw en medium Eva Pierrakos ‘core-energetica’ ontwikkelde. Hierin wordt de zuiver biologisch gedetermineerde visie op de geest van Freud en Reich vervangen door een meer dynamische en omvattende relatie tussen lichaam en ziel.

Nogmaals, Lowen’s boek over narcisme is dus geschreven binnen de beperkingen van de Freudiaanse en bio-energetische visie op lichaam en geest (lees: brein), maar dit doet nauwelijks afbreuk aan de waarde van zijn inzichten op de intrapsychische werking van de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Download hier een samenvatting: Lowen – Narcisme samenvatting