De weg naar je ware zelf

Therapie

Praktijk voor dieptepsychologie

Mijn praktijk voor is geworteld in een eeuwenoude en universele benadering van de mens, waarbij de Jungiaanse psychologie als richtinggevend en organiserend raamwerk wordt gehanteerd.

Wezenlijke vervulling is het resultaat van authenticiteit – het volledig jezelf kunnen zijn in elk gebied van je leven. Door ons ware zelf tot expressie te brengen, ervaren we een diepere zin en betekenis in ons leven. Dit is de kerngedachte van de psychologie van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.

Jung hanteerde een dieptepsychologische visie op de mens, waarbij hij samen met andere pioniers als Sigmund Freud, Roberto Assagioli en Rudolf Steiner de diepere, onbewuste lagen van de psyche in kaart heeft gebracht. Jung noemde het onbewuste de ‘schaduw’, waarin verdrongen ervaringen en nooit bewust gemaakte inhouden liggen opgeslagen. Dit kunnen zowel negatieve ervaringen (trauma’s) zijn, als positieve inhouden, zoals onontgonnen talenten en menselijk potentieel. Door het onbewuste bewust te maken ontstaat psychische groei, waardoor onze persoonlijkheid en ons bewustzijn verruimen en we vanuit diepere, meer essentiële lagen in onszelf gaan leven.

In mijn praktijk breng ik verschillende, maar altijd beproefde en academisch onderbouwde therapeutische visies en methoden bijeen. Alle vormen van dieptepsychologie delen met elkaar het principe dat heling het natuurlijke resultaat is van het bewust maken van het onbewuste. Hierin onderscheidt dieptepsychologie zich van de eenzijdig, op bewustzijn gerichte benaderingen van cognitieve en gedragsmatige psychologie.

Als Jungiaans analystisch therapeut of dieptepsycholoog MSc ben ik lid van diverse beroepsverenigingen, welke een waarborg vormen voor mijn professionaliteit en kwaliteit.

Jungiaanse analytische therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in het aanvullend pakket (gedeeltelijk) vergoed.
Het is mijn streven om mijn therapie voor iedereen beschikbaar te maken, ook voor mensen met lage inkomens. Je mag altijd contact met mij opnemen om de mogelijkheid hiertoe te bespreken.

Voor meer informatie, klik hier