De weg naar je ware zelf

Nieuws

Het presence proces van Michael Brown: een verademing

Alle artikelen, Mystiek & gnosis, Wegen naar het Zelf

WEGEN NAAR HET ZELF - "Are we ready for a real secret? A real secret is this: 'To seek only that which we can really have: the now.'" (Michael Brown)

Meditaties zijn er in alle soorten en maten. Sommige vormen van meditatie leggen de nadruk op het doorzien van de illusiekwaliteit van de wereld en het ego en bekrachtigen de identificatie met het ware, spirituele zelf. Andere meditaties hebben juist als doel om je ‘goed te doen voelen’, terwijl weer andere meditaties het scheppend vermogen aanspreken en je helpen in het manifesteren van bezielende verlangens. Al deze vormen van meditatie zijn OK.

Waar het vaak mis gaat is wanneer iemand een bepaalde meditatie volgt dat oorspronkelijk deel is van een grotere traditie, zoals veel ‘mindfullness’ meditaties ontleend zijn aan het boeddhisme. Wanneer dit soort meditaties, ontdaan van hun oorspronkelijk kader, op zichzelf komen te staan, worden ze vaak vervormd en misvormd. Maar goed, ook dit is OK. Je leert ervan, vooral wanneer je beseft dat ze op zichzelf staand vaak tegen hun oorspronkelijk doel of je bewustzijnsontwikkeling in gaan.

Ik heb zelf met wisselend succes meditatie beoefend. Duurzame veranderingen bleven in eerste instantie vaak uit, omdat ik verschillende vormen van meditatie door elkaar gebruikte en vrijwel wekelijks mijn ‘spiritueel doel’ veranderde. De ene keer wilde ik via Tibetaans boeddhistische methoden niets minder dan verlichting bereiken, de andere keer probeerde ik via meditatie vorm te geven aan nog onvervulde (soms zeer egoïstische) verlangens. Een ander groot struikelblok was en is de duurzaamheid van mijn meditatieve beoefening. Vaak heb ik niet de discipline om dagelijks en op min of meer vaste tijdstippen te mediteren, met als gevolg dat ik soms tijden niet mediteer, om me er vervolgens weer vol overgave in te storten. Je begrijpt dat dit de meditatieve praktijk niet ten goede komt.

Het presence proces

Eén van mijn eerste boeken op het pad van meditatie en ‘mindfullness’ was ‘De kracht van het nu’ van Eckhart Tolle. Ik ben gefascineerd door zijn eigen verhaal. En ik was gefrustreerd door zijn verhaal. Want, waarom is hem wel ‘gelukt’, wat mensen als ik zo krampachtig nastreven en dus niét bereiken: verlichting? Ik kijk er nu een stuk genuanceerder tegen aan en ik streef ook geen verlichting meer na. ‘De kracht van het nu’ blijft een heel goed boek, maar het mist een praktische handleiding. Deze is geschreven door een andere auteur: Michael Brown.

De van oorsprong Zuid-Afrikaan schrijft op ‘Amerikaanse’ wijze: lichtvoetig met luidruchtige spreuken. De belofte is groot – vrede in het nu – maar dat kan met zijn visie en methodiek. Zijn visie, met een verwijzing naar het hocuspocus-new-age-boek ‘The secret’, is dit:

“Are we ready for a real secret?”

“A real secret is this: ‘to seek only that which we can really have’.”

Michael Brown’s ‘Het presence proces’ is een verademing in het boekenlandschap over meditatie. Het begint ermee dat zijn methodiek (of eigenlijk is het een procedure) is niet geworteld of ingekapseld is in een stroming of traditie. Er zijn geen dogma’s, geloofscredo’s, leiders of volgelingen. Er is alleen het ‘presence process’: een eenvoudige procedure om dagelijks te mediteren. Er wordt je verder niets beloofd: geen hoogdravende ideeën als verlichting of materiële of immateriële schatten dankzij de scheppingskracht van creatieve visualisaties. Wel heeft Michael Brown een gedetailleerde handleiding geschreven over de te volgen procedure in zijn boek ‘Het presence proces’ (en andere documenten die je via www.thepresenceprocessportal.com gratis kunt downloaden).

De procedure gaat ervan uit dat, wil je in het hier en nu present kunnen zijn, je onder andere oude, ingeprente beelden, trauma’s en complexen van het kindzelf (alle delen van de persoonlijkheid die in ontwikkeling zijn achter gebleven) moet integreren. Het ‘presence process’ maakt hierbij gebruik van de ademhaling: niet als een ingewikkelde yogatechniek, maar als het eenvoudige voertuig waarop je je aandacht laat meevoeren. Immers, in het ademen ben je altijd hier en nu. Je ademhaling is nooit in het verleden of in de toekomst, noch kan zij zich logischerwijs op een andere positie bevinden dan in jou, hier nu.

Dit klinkt eenvoudig, maar het vergt geduld en discipline om je dagelijks twintig minuten (of meer) met je ademhaling te verbinden. Waarom? Omdat tijdens deze meditatie gaandeweg steeds meer verdrukte pijn en, in een latere fase, gedissocieerde (volledig onbewuste) inhouden van het bewustzijn aan de oppervlakte komen. Michael Brown noemt dit het binnengaan van onze authenticiteit, waarbij we op geen enkele manier meer proberen te ontsnappen aan wie we nu zijn (of niet zijn).

Een van de mooiste aspecten van het levenswerk van Michael Brown is zijn visie op wat de werkelijkheid hier en nu eigenlijk is. Zij is altijd de meest eerlijke, naakte afspiegeling van wie we zijn en wat we nodig hebben. Het is dan ook een vorm van waanzin om hieraan proberen te ontsnappen – of we dit nu langs mentale weg doen (‘stinking thinking’), emotionele weg (complexwerking in alle maten en soorten) of op een van de 101 wijzen waarop we ons bewustzijn verdoven.

Het presence proces leert je om helemaal in het moment te zijn en de kracht van het nu te gebruiken om jezelf op steeds diepere niveaus van bewustzijn te helen. In haar eenvoud heeft het presence proces iets weg van ‘The Work’ van Byron Katie.

Net als Byron Katie gebruikt Michael Brown de huidige realiteit als de meest getrouwe reflectie van wie je nu bent. Alle mensen en omstandigheden die je op jouw levenspad ontmoet representeren diepere, vaak onbewuste delen van jezelf. Alle interacties en omstandigheden hebben hierbij maar één doel: je op steeds diepere niveaus van bewustzijn wakker maken, zodat je jouw energetische werkelijkheid in al haar gelaagheden en facetten gaat ervaren. Hiermee doel ik op het feit dat we naast ons fysieke lichaam nog vele andere, minder grofstoffelijke, energetische lichamen om ons heen dragen, zoals het etherisch, astraal, mentaal en de hogere causale, spirituele lichamen. Onze ziel druk zichzelf in al deze lagen van ons wezen door. Het ego, dat haar bewustzijn in het ‘focal point’ van het ik heeft samengebald, is zich vaak nauwelijks bewust van alle energetische indrukken die je als mens met je meedraagt. Toch creëren deze indrukken – of ze nou positief of negatief zijn – je werkelijkheid.

Nogmaals, het gaat er beslist niet om dat je aan welke innerlijke indruk of uiterlijke uitdrukking (in de vorm van je omstandigheden) probeert te ontsnappen, bijvoorbeeld door deze te transcenderen. Het gaat er uitsluitend om dat je je gewaar wordt van al je in- en uitdrukkingen, zodat je ze in jouw bewustzijn kunt toelaten (accepteren) en integreren. Door dit proces te volgen lossen negatieve, pijnlijke in- en uitdrukkingen na verloop van tijd op, waardoor je een meer omvattende versie van jezelf kunt ervaren. Het spreekt voor zich dat je dit ook in de buitenwereld gereflecteerd zult zien in de omstandigheden en mensen die je ontmoet. Toch, ‘creatie’ op doelbewuste wijze is niet het doel van het presence proces. Het is een bijproduct van authenticiteit. Hierin ligt een belangrijk verschil met methoden die via de creatieve expressiekracht van de geest een andere, nieuwe werkelijkheid willen vormen.

Wil je het presence proces zelf ondergaan, dan kan ik je Michael Brown’s gelijknamige boek van harte aanbevelen. Of neem eens een kijkje op zijn rijk gedocumenteerde website: www.thepresenceprocessportal.com