De weg naar je ware zelf

Nieuws

Cursus: Karma & reïncarnatie

Cursussen

REÏNCARNATIELEER - Deze cursus geeft op genuanceerde wijze inzicht in de werking van karma en reïncarnatie, o.a. aan de hand van antroposofische, gnostieke, mythologische en boeddhistische bronnen, waaronder 'Het Tibetaans Boek van Leven en Sterven'.

Karma en wedergeboorte zijn belangrijke spirituele thema’s, maar zijn in het Westen vaak onderbelicht en onbegrepen, ondermeer doordat de thema’s uit de officiële christelijke leer verbannen zijn! In oorspronkelijke gnostieke teksten echter, spreekt Jezus openlijk over reïncarnatie. Het concept van reïncarnatie neemt eveneens een centrale rol in in de religies van het Verre Oosten: hindoeïsme en boeddhisme, evenals in oude natuurreligies. De antroposoof Rudolf Steiner heeft veel gepubliceerd over de werking van karma. En mythen als de Scandinavische ‘Edda’ en sprookjes als ‘Vrouw Holle’ verhalen over de werking van levenslot en bestemming.

Naast deze bronnen, wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van ‘Het Tibetaans boek van leven en sterven’ van Sogyal Rinpoche. Aanbevolen wordt dat je je eigen exemplaar meeneemt.

Opzet van de cursus:

  • Dag 1: Tibetaans boek van leven en sterven (1)
  • Dag 2: Tibetaans boek van leven en sterven (2)
  • Dag 3: Karma-onderzoek Steiner (1)
  • Dag 4: Karma-onderzoek Steiner (2)
  • Dag 5: Reïncarnatie in mythen en gnostieke teksten
  • Dag 6: Werking van levenslot & bestemming in sprookjes en de Edda