De weg naar je ware zelf

Nieuws

Reisgidsen op weg naar het Zelf

Alle artikelen, Boeken & films

BOEKEN - Ik heb op mijn Pad vele boeken gelezen. Hieronder vind je een overzicht van boeken en auteurs die voor mij als reisgids onmisbaar bleken.

BOEKEN

 • Tao Te Tjing, Lao Tseu (over het volgen van het Tao)
 • I Tjing, Confucius (het boek der veranderingen dat als orakelmethode dient)
 • Gnostic book of changes, James DeKorne (geniale bewerking van I Tjing, gratis te downloaden)
 • De Tao van fysica, Fritjof Capra (metafysica en kwantumfysica begrepen in het licht van oosterse mystiek)
 • Bijbel (mits gnostiek-symbolisch gelezen)
 • Corpus Hermeticum, Hermes Trismegistus (hermetica)
 • De Kybalion, Drie ingewijden (toegepaste hermetica)
 • Pistis Sophia (apocrief; Jezus over de val en opstanding van Sophia door de rijken van duisternis en licht)
 • De Nag Hammadi geschriften, Jacob Slavenburg & Willem Glaudemans (gnostieke teksten)
 • Upanishaden: het mysterie van het Zelf, W. van Vledder (introductie in de Upanishaden)
 • Edda, Snorri Sturluson (Noordeuropese kosmo-, theo- en antropogenese)
 • Tussen Wodan en Widar, Alice Woutersen-Van Weerden (introductie in de Edda)
 • De geheime leer, H.P. Blavatsky (theosofisch)
 • Karma-onderzoek, Rudolf Steiner (antroposofisch)
 • De Akashakroniek, Rudolf Steiner (over de ontwikkeling van mens en aarde)
 • Genesis: een spirituele visie op de vroegste geschiedenis, Emil Bock (nadruk op antropogenese)
 • De verloren lessen van Atlantis, Jon Peniel (titel spreekt boekdelen)
 • Legenden over Atlantis en Lemurië, W. Scott-Elliott (Atlantis en Lemurië)
 • Het Tibetaans boek van leven en sterven, Sogyal Rinpoche (sterven, karma en reïncarnatie)
 • De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis, Johann Valentin Andreae (rozenkruisers)
 • Een Cursus in Wonderen (moderne, gnostieke leerweg, toegeschreven aan Jezus Christus)
 • Het Urantia Boek (boek over alles, toegeschreven aan Jezus Christus)
 • Graallegende (diverse boeken en auteurs)
 • Nevelen van Avalon, Marion Zimmer Bradley
 • Ons dagelijks leven als oefening, K. von Dürckheim (dagdagelijkse meditatief-contemplatieve weg)
 • De roep om een meester: de meester in ons, K. von Dürckheim (contact met eigen godsvonk)
 • Licht op de aura, Barbara Brennan (metafysica van de mens)
 • De mystieke kabbala, Dion Fortune (kabbalistisch standaardwerk)
 • Kabbala en Exodus, Z’ev ben Shimon Halevi (kabbalistische bevrijdingsleer)
 • The Perennial Philosophy, Aldous Huxley (samenvatting Oosterse en Westerse mystiek)
 • Mysteriescholen, Konrad Dietzfelbinger (uitstekende beschrijving van belangrijke mysteriescholen)
 • Ogen van Horus, Joan Grant (terugblik op initiatistische incarnatie in Egypte)
 • Verborgen wijsheid van het sprookje, Mellie Uyldert
 • Het kwaad in het sprookje, Marie-Louise von Franz (leerling C.G. Jung)
 • In de ban van de ring, J.R.R. Tolkien (fictie als realiteit)
 • De goddelijke komedie, Dante Alighieri (reis door de hel en over de louteringsberg naar de hemel)
 • Het wonderlijke leven van Iwan Osokin, Ouspensky (niemand ontkomt aan het lot)
 • Aldus sprak Zarathoestra, Nietzsche (profetische ontleding van de denkgeest)
 • Faust, Goethe (wat er gebeurt als je je ziel aan de duivel verkoopt)
 • Frankenstein, Mary Shelley (de moderne Prometheus of de mens als duivel)
 • Peter Schlemihl, Adelbert von Chamisso (je kunt niet over je eigen schaduw heen stappen)
 • De weg der katharen: dertien zangen van een troubadour, Marcel Messing
 • Waar haalt hij het vandaan? Martine Busch (voorlichting over paranormale ervaringen bij kinderen)
 • De creatiespiraal, Marinus Knoope (integere en beknopte handleiding van verbeelding naar realisatie)
 • De geometrie van de schepping, deel 1 & 2, Drunvalo Melchizedek (metafysica)
 • De gave van het licht, Mani (grondlegger dualistische gnostieke stroming)
 • Dromen, herinneringen, gedachten, C.G. Jung (autobiografie)
 • De weg naar het Zelf, Claire Dunne (Carl Jung en zijn spirituele zoektocht)
 • De droom, Ole Vedfelt (uiteenlopende visies op dromen en de duiding ervan)
 • De beeldentaal van de dierenriem, F.H. Julius (symboliek van de dierenriemtekens)
 • Odyssee, Homerus (zoektocht naar gnosis na ondergang van Troje)
 • Narcissus, het mysterie der zelfbespiegeling, Jan van Lumey (gezonde Zelfreflectie versus ziekelijk egocentrisme)
 • Narcisme: ontkenning van het ware Zelf (bioenergetische benadering)
 • De wereld van Sofie, Jostein Gaarder (toegankelijke introductie in de wereld van filosofie)
 • Het drama van het begaafde kind, Alice Miller (ontwikkelingsblokkaden door onbegrepen begaafdheid)
 • De wolfsvrouw vertelt, Pinkola Estés (empowerment van en door vrouwelijke spiritualiteit)
 • Het oneindige verhaal (The neverending story), Michael Ende
 • Narziss & Goldmund, Hermann Hesse (hoe verenig je de geestziel en de natuurziel, hemel en aarde in jezelf?)
 • Het kralenspel, Hermann Hesse (utopie verheft de holografische werking van het universum tot wetenschappelijke kunst)
 • Demian, Hermann Hesse (een jongen groeit op en beleeft opnieuw de val uit het paradijs)
 • Simon, Marianne Frederiksson (zoektocht van een jongen naar identiteit)
 • Het boek Eva; Het boek Kaïn; De zondvloed, Marianne Frederiksson (drie-eenheid van bijbels geïnspireerde romans)
 • De stok van Thoth, Dick Schoof (uitleg van de tarot in de traditie van Aleister Crowley)
 • De wijsheid van de tarot, Elisabeth Haich (zuiver esoterische interpretatie door een ingewijde)
 • Boeken van Seth, Jane Roberts (gechannelde boodschappen van Seth)

 

AUTEURS

 • Hermes Trismegistus, na-Atlantische incarnatie van Thoth, god van de wijsheid
 • Pythagoras, hoeder van gnosis in de Griekse tijd
 • Plotinus, transpersoonlijke filosofie uit de Griekse tijd (verhandelingen over het ‘Ene’)
 • Mani, gnosticus en grondlegger manicheïsme (over de bevrijding van de lichtvonken)
 • Valentinus, gnosticus en schrijver van het ‘evangelie der waarheid’
 • Helena Blavatsky, grondlegger theosofie
 • Gottfried de Purucker, theosoof
 • Alice Bailey, theosoof
 • Rudolf Steiner, grondlegger antroposofie
 • Johann Valentin Andreae, fictief personage, schrijver van de oudste rozenkruiser manifesten
 • Max Heindel, rozenkruiser
 • Jan van Rijckenborgh, rozenkruiser
 • Jan Leene, rozenkruiser
 • Emanuel Swedenborg, mysticus & ziener in hemelen en hel
 • Meister Eckhart, mysticus
 • Carl Gustav Jung, grondlegger Westerse dieptepsychologie
 • Edgar Cayce, medium
 • Eva Pierrakos, medium van de zogenoemde ‘Padwerk’-lezingen
 • Jane Roberts, medium van de boeken van Seth (hoge geestelijke entiteit)
 • J.Z. Knight, medium van de boeken van Ramtha (hoge geestelijke entiteit)
 • Joseph Cambell, mythologist
 • Alan Watts, lucide schrijver van Zen en Tao
 • Kenneth Wapnick, professor in ‘Een Cursus in Wonderen’
 • Willem Glaudemans, toegankelijke leraar van ‘Een Cursus in Wonderen’
 • Elisabeth Haich, ingewijde met kennis van Egyptische initiatie en yoga
 • Eckhart Tolle, doet authentiek verslag van de kracht van het nu
 • Hermann Hesse, romancier over de moeizame weg van bewustwording
 • Marianne Frederiksson, mystiek geïnspireerde schrijfster
 • Ervin Laszlo, wetenschappelijke benadering van akashaveld
 • Alexander Lowen, integratie van psyche en lichaam
 • Antonin Gadal, kathaars graalridder