De weg naar je ware zelf

Nieuws

Rudolf Steiner’s zicht in de Akashakroniek

Alle artikelen, Antroposofie, Boeken & films, Downloads, Mystiek & gnosis

De term 'Akashakroniek' is afgeleid van het Sanskriet 'akasha', dat 'ether', 'hemel' of 'uitspansel' betekent. Dit van oorsprong hindoeïstisch concept beschrijft het bestaan van een allesdoordringend medium (ether), waar de term 'kroniek' in de theosofie aan toegevoegd is.

In de Akashakroniek zijn alle gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden of nog zullen plaatsvinden, inclusief alle gedachten en gevoelens, voorgoed bewaard in een ‘astraal licht’.

De Akashakroniek als concept vertoont gelijkenis met het collectief onbewuste van Jung, de ‘anima mundi’ of wereldziel van Plato en met het kosmische, collectief bewustzijn. In de loop van de geschiedenis van het occultisme hebben een aantal zieners toegang gehad tot de Akashakroniek, waaronder de mysticus-ziener Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie.

Hier kun je een samenvatting downloaden van Rudolf Steiner’s boek ‘De Akashakroniek’, waarin hij verslag doet van de oergeschiedenis van Aarde en mens: Steiner – Akashakroniek samenvatting