De weg naar je ware zelf

Nieuws

Seminar: Seksualiteit & liefde

Workshops & seminars

DIEPTEPSYCHOLOGIE - In dit seminar worden seksualiteit en liefde vanuit dieptepsychologisch perspectief verkend.

Seksualiteit en liefde vormen waarschijnlijk één van de meest universele thema’s van de mens. Geen thema is meer bezongen of beschreven in mythen, sprookjes, toneelstukken en andere verhalen. Geen thema is ook minder begrepen dan de onverklaarbare aantrekkingskracht, waardoor liefde en seksualiteit tussen twee mensen vorm krijgt. Waar komt deze aantrekkingskracht vandaan? Wat houden verliefdheid en seksuele aantrekking eigenlijk in? Welke rol speelt het onderbewuste en haar projecties op de buitenwereld in dit alles? Hoe verhouden eros en libido, liefde en seks tot elkaar? En wat ligt ten grondslag aan de enorme variatie in seksuele aantrekking? Zoals tot uiting komend in seksuele geaardheid, maar ook wat betreft de invulling die individuen geven aan seks. Hierbij wordt tevens de ‘donkere’ kant van seksualiteit verkend, zoals seksverslaving en vormen van parafilie als sommige fetisjismen, sadomasochisme en pedofilie.

Tijdens dit seminar worden deze en andere vragen beantwoord vanuit verschillende perspectieven, waaronder inzichten uit de dieptepsychologie en mythologie. Ook worden onderwerpen belicht aan de hand van films als ‘Mysterious skin’ (pedofilie), ‘Shame’ (seksverslaving) en ‘Equus’ (eurotofobie).