De weg naar je ware zelf

Nieuws

Seminar: Tussen transpersoonlijke psychiatrie & mystiek

Workshops & seminars

DIEPTEPSYCHOLOGIE - Tussen psychose en mystiek hangt een dun koord, waar alleen een koorddanser als uit Nietzsche's 'Aldus sprak Zarathustra' zich staande kan houden. Tijdens dit seminar wordt het grensgebied verkend tussen zin en waanzin, mystiek en transpersoonlijke psychiatrie.

Volgens de toeschouwers beneden is de koorddanser van Nietzsche een waanzinnige mens. Lijdend aan psychose, waant hij zich op weg naar de Übermensch – geen Arische mens, zoals zo vaak verkeerd is uitgelegd, maar een mens van Zelfrealisatie: hij die zijn kleine zelf is ontstegen en het mystieke rijk is binnen getreden. Maar Zarathustra, die een hoger bewustzijn nastreeft, weet beter. De belevingen en taal van de koorddanser zijn die van een wijs mysticus, niet van de gek.

Anderzijds, wanen velen zich een wijze (of meer: een Messias), terwijl ze in de sferen zijn geraakt van de transpersoonlijke psychiatrie. Ontgrenzende ervaringen, zoals in het geval van schizofrenie, psychosen en dissociatieve stoornissen kunnen beleefd worden als mystiek. Het afgescheiden ik wordt gekraakt en verbrijzeld onder de druk van de psychische last, waardoor er (tijdelijk) een ontgrenzend gevoel van eenwording en verlichting ontstaat, maar er is geen zielskern als bewustzijnscentrum; alleen een zwart gat.

Wanneer is spiritualiteit een vlucht en wanneer dient zij een zingevend doel? Waar ligt de grens tussen wezenlijke mystiek en ontgrenzende psychiatrie? Hoe weet je of jouw ego werkelijk een mystiek huwelijk is aangegaan met het hoger zelf? Of bevind je je aan de andere kant: een annihilatie van het ik, omdat het leven als individu te zwaar geworden is. Sommige mensen die zich aan koorddansen wagen, zijn hiervoor niet klaar en moeten eerst terug, met beide voeten op de grond, hun aardse leven aangaan. Anderen moeten aangespoord worden het mystieke koord te beklimmen.

Aan de hand van de metafoor van de koorddanser van Nietzsche, wordt tijdens dit seminar het dunne koord verkend tussen transpersoonlijke ervaringen die van mystiek versus psychiatrie getuigen. Tevens wordt ingegaan op de vraag: wanneer is spiritualiteit een vlucht en wanneer leidt ze tot wezenlijke groei?