De weg naar je ware zelf

Nieuws

The Work van Byron Katie

Alle artikelen, Downloads, Wegen naar het Zelf

WEGEN NAAR HET ZELF - Bring the heart to the mind.

The Work van Byron Katie is een manier om de gedachten die al het lijden in de wereld veroorzaken op te sporen en te onderzoeken. Het is een manier om vrede in jezelf en met de wereld te vinden.

Byron Kathleen Reid werd ernstig depressief toen zij in de dertig was. Halverwege een gewoon leven – twee huwelijken, drie kinderen, een succesvolle carrière – was Katie (zoals zij genoemd wordt) in een tien jaar durende neerwaartse spiraal geraakt die leidde tot overgewicht, woede, waanideeën en wanhoop. Twee jaar lang was ze zo depressief dat het haar zelden lukte haar huis te verlaten. Ze voelde zich zelfs zo onwaardig dat ze niet langer in bed sliep, maar op de vloer van haar kamer in een opvanghuis voor vrouwen met eetstoornissen. Op een morgen (ze was 43 jaar) ervaarde ze vanuit de diepste wanhoop een levensveranderend inzicht. Katie zag dat ze leed wanneer ze haar gedachten geloofde, en niet leed wanneer ze haar gedachten niet geloofde. Wat de oorzaak was van haar depressie, lag niet in de wereld om haar heen, maar in wat zij geloofde over de wereld om haar heen. In een flits van inzicht zag ze dat onze poging om geluk te vinden omgekeerd werkte – in plaats van hopeloos te proberen de wereld aan te passen aan onze gedachten over hoe het ‘zou moeten’ zijn, kunnen we deze gedachten onderzoeken. En door de realiteit te aanvaarden zoals deze is kunnen we een onvoorstelbare vrijheid en vreugde ervaren. Haar besef van wie of wat ze was, was weg. Er was niet langer een ‘ik’. Alle woede, alle gedachten die haar hadden gekweld, de hele wereld, was verdwenen. Tegelijkertijd welde gelach op uit de diepte en stroomde naar buiten. Alles was onherkenbaar. Het was alsof er iets anders wakker was geworden.

Wat is, is

We lijden alleen als we een gedachte geloven die in strijd is met wat is. Wanneer het denken volkomen helder is, is dat wat is, dat wat we willen. Als je de realiteit anders wilt hebben dan zij is, kun je net zo goed proberen een kat te leren blaffen. Willen dat de realiteit anders is dan zij is, is hopeloos.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit ‘Het Kleine Boekje’, dat The Work samenvat. Je kunt het boekje onderaan dit artikel downloaden.

The Work is geen nieuwe, op zichzelf staande filosofie of spirituele scholing. Het is meer een visie of gedachtengoed dat de universele essentie van non-dualiteit omvat en beschrijft: ‘wat is, is’.

In ‘Het Kleine Boekje’ verwoordt Katie dit als volgt:

De werkelijkheid is zoals zij is, of je haar nu leuk vindt of niet. The Work laat zien dat wat volgens jou niet zou mogen gebeuren, moest gebeuren. Het moest gebeuren omdat het gebeurde en geen enkel denken ter wereld kan dat veranderen. Dat betekent niet dat je het moet gedogen of goedkeuren. Het betekent dat je zonder weerstand naar dingen kunt kijken en zonder de verwarring van je innerlijke strijd.

Niemand wil dat zijn kinderen ziek worden, niemand wil een auto-ongeluk krijgen, maar als deze dingen gebeuren, wat helpt het dan om er mentaal tegen te strijden? Maar tegen beter weten in doen we het toch, want we weten niet hoe we het moeten stoppen. Ik houd van wat is, niet omdat ik een spiritueel mens ben, maar omdat het pijn doet als ik strijd met de realiteit. We kunnen weten dat de realiteit goed is zoals die is omdat als we er tegen strijden, we spanning en frustratie ervaren. We voelen ons niet natuurlijk en evenwichtig. Als we stoppen om tegen de realiteit in te gaan, wordt actie eenvoudig, vloeiend, vriendelijk en zonder angst.

Katie vat bovenstaande samen als ‘loving what is’. Hieraan verbindt Katie een down-to-earth en eenvoudig godsbegrip. Voor haar betekent het woord God ‘realiteit’. Realiteit is God, omdat realiteit bepaalt.

The Work wordt wel vergeleken met zenboeddhisme of het stoïcisme, omdat zij de werkelijkheid zo naakt benadert en haar niet probeert te veranderen. Al wat The Work probeert te veranderen zijn je gedachten over de realiteit zoals die is. Dit gebeurt door het stellen van vier vragen die je oordelen over de werkelijkheid blootleggen en ontleden, zodat je het oordeel los kunt laten en kunt stoppen met mentaal debatteren met de realiteit. Omwille van de methodiek van vragen stellen is The Work ook vergeleken met het socratische debat.

Staying in your own business

Een belangrijk concept is wat Katie noemt ‘staying in your own business’:

“I can find only three kinds of business in the universe: mine, yours, and God’s. Anything that’s out of my control, your control, and everyone else’s control—I call that God’s business. (…) Much of our stress comes from mentally living out of our own business. When I think, ‘You need to get a job, I want you to be happy, you should be on time, you need to take better care of yourself’, I am in your business. When I’m worried about earthquakes, floods, war, or when I will die, I am in God’s business. If I am mentally in your business or in God’s business, the effect is separation. I noticed this early in 1986. When I mentally went into my mother’s business, for example, with a thought like ‘My mother should understand me’, I immediately experienced a feeling of loneliness. And I realized that every time in my life that I had felt hurt or lonely, I had been in someone else’s business.”

Je gedachten met begrip tegemoet treden

Het gaat er dus in de eerste plaats om dat je een helder begrip hebt van jouw ‘area of influence’. Alle negatieve gedachten (oordelen) die buiten jouw invloedssfeer omgaan zijn per definitie zinloos, omdat je niet kunt veranderen wat buiten jouw invloedsfeer ligt – hoezeer je er ook over piekert of je eraan irriteert. Dit geldt dus ook voor het verleden, dat voorbij is, en de toekomst, die nog moet komen en waar we maar ten dele invloed op hebben.

Nadat je hebt bepaalt wat ‘my business’ is, kun je je gedachten hierover onderzoeken. Dit geldt overigens ook voor alle gedachten die je hebt over anderen (‘your business’) en de wereld (‘God’s business’). Het gaat er hierbij overigens niet om dat je gaat toejuichen wat je wel of niet overkomt. Het gaat er om dat je de naakte waarheid van je huidige situatie onder ogen ziet, zonder het af te wijzen. Wat is, is.

Zolang we nog bezig zijn met oordelen laten we ons door onze gedachten en bijkomstige gevoelens en emoties verscheuren in een eeuwige polariteit of dialectiek. Door de inhoud van je gedachten over de realiteit te onderzoeken en deze in twijfel te trekken, onttrek je je geloof in of gehechtheid aan je gedachten. Een gedachte doet ons niets tenzij we haar geloven. Het zijn niet onze gedachten, maar het hechten aan onze gedachten dat lijden veroorzaakt. Hechten aan een gedachte betekent geloven dat ze waar is zonder haar te onderzoeken. Een overtuiging is een gedachte waar we ons vaak jarenlang aan hebben gehecht.

“De meeste mensen denken dat ze zijn wat hun gedachten zeggen dat zij zijn. Op een dag merkte ik dat ik niet ademde, ik werd geademd. Toen merkte ik tot mijn verbazing ook dat ik niet nadacht; dat ik eigenlijk gedacht werd en dat denken niet persoonlijk is. Zeg jij ’s morgens als je wakker wordt tegen jezelf: ‘Ik denk dat ik vandaag maar eens niet ga denken?’ Het is te laat: je bent al aan het denken! Gedachten verschijnen vanzelf. Ze komen uit het niets en gaan terug naar het niets, als wolken die door een lege hemel drijven. Ze komen om weer te gaan, niet om te blijven. Ze doen ons niets totdat we ons eraan hechten alsof ze waar zouden zijn.”

Katie vervolgt:

“Niemand is ooit in staat geweest om zijn denken te controleren, hoewel sommigen een verhaal vertellen dat zij het wel kunnen. Ik laat mijn gedachten niet los, ik treed ze tegemoet met begrip. Dan laten ze mij los.”

The Work

The Work is een voortdurend zich verdiepend proces van bewustwording. The Work is geen snelle oplossing en komt niet voort uit een specifieke traditie. Het is Amerikaans, voor iedereen begrijpelijk en ontstaan in een gewone vrouw die helemaal niet de bedoeling had om iets nieuws te creëren, maar die zich bewust werd van de realiteit zoals die is en niet zoals die in haar gedachten zou moeten zijn. Door je gedachten over de werkelijkheid voortdurend te onderzoeken, wordt een aangeboren aspect van ons wezen tot leven dat diep binnen in ons sluimert gewekt. Katie noemt dit ‘our true nature’ – de liefde die je van nature bent.

“We can know that reality is good just as it is, because when we argue with it, we experience tension and frustration. We don’t feel natural or balanced. When we stop opposing reality, action becomes simple, fluid, kind, and fearless.”

En dus concludeert Katie simpelweg dat niemand jou vrijheid kan geven, behalve jijzelf, mits je de inhoud van je gedachten onderzoekt en je gehechtheid eraan opgeeft.

Volgens haar is lijden een keuze – een ten diepste boeddhistische gedachte. Als we lijden kunnen we er zeker van zijn dat er een specifieke gedachte is die onze fysieke en emotionele reactie veroorzaakt, of we ons van die gedachte bewust zijn of niet. De manier om een einde aan deze stress te maken, is het onderzoeken van die pijn veroorzakende gedachte met behulp van vier vragen en de omkering. De wijsheid die in dit proces zit, is eeuwenoud: we raken niet verstoord door wat ons overkomt, maar door onze gedachten of oordelen over wat er gebeurt.

Vier vragen

Het onderzoeksproces van The Work omvat vier vragen. Deze zijn:

(1) Is het waar? (Is it true?)

(2) Kun je absoluut weten dat het waar is? (Can you absolutely know that it is true?)

(3) Hoe reageer je, wat gebeurt er, als je de gedachte gelooft? (How do you react, what happens, when you believe that thought?)

(4) Wie zou je zijn zonder de gedachte? (Who would you be without the thought?)

Vervolgens keer je de gedachte om. De omkering van de gedachte kan gaan naar jezelf, de ander of het tegendeel. De omkering van de gedachte wordt ‘turnaround’ genoemd.

Hieronder kun je een tekstboekje over The Work in het Nederlands of Engels downloaden, met uitgebreide uitleg over het stellen van de vier vragen. Ook kun je hier een question sheet met de vier vragen downloaden.

The Work by Byron Katie – Het Kleine Boekje

The Work by Byron Katie – The Little Book

The Work by Byron Katie – Four Questions

Meer informatie vind je verder op www.thework.com